Psychopatologia

Zaburzenia poznawcze

Zaburzenia poznawcze są związane z upośledzeniem funkcji poznawczych, czyli zdolności mózgu do przetwarzania informacji, takich jak myślenie, zapamiętywanie, skupianie uwagi, rozumienie, planowanie i podejmowanie decyzji. Mogą mieć różne przyczyny, w tym genetyczne, neurologiczne, pourazowe, związane z chorobami psychicznymi lub związane z używaniem substancji psychoaktywnych. Oto kilka przykładów zaburzeń poznawczych: Zaburzenia koncentracji – osoby z tym …

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Aspołeczność

Termin aspołeczność odnosi się do osób, które nie wykazują dużego zainteresowania interakcjami społecznymi lub unikają więzi społecznych, a przejawiają tendencje do wycofywania się z życia społecznego. Osoba aspołeczna może preferować samotność, nie angażować się w interakcje społeczne lub odczuwać trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji. Aspołeczność może być wynikiem różnych czynników, takich jak osobowość …

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Zaburzenia uwagi

Zaburzenia koncentracji uwagi to szerokie spektrum objawów, które dotyczą zdolności skoncentrowania się, utrzymania uwagi na określonym zadaniu lub informacji oraz regulacji i kontrolowania procesu uwagi. Mogą występować jako samodzielne zaburzenia, ale są również często współwystępujące z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy depresja. Niektóre z najczęstszych zaburzeń uwagi to: ADHD (zaburzenie deficytu uwagi z …

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Symptomy schizofrenii

Schizofrenia to przewlekła choroba psychiczna, która objawia się różnymi grupami objawów. Oprócz objawów pozytywnych i objawów negatywnych, wymienić również można objawy poznawcze. Objawy pozytywne schizofrenii: Halucynacje – to doświadczanie rzeczywistości lub zjawisk, które nie istnieją, najczęściej w postaci słuchowych halucynacji. Urojenia – to przekonania lub przekonania fałszywe, które nie są zgodne z rzeczywistością. Zaburzenia myślenia …

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Objawy pozytywne schizofrenii

Objawy pozytywne schizofrenii odnoszą się do treści doświadczeń i zachowań o charakterze wytwórczym, które występują u osób z tą chorobą. Poniżej kilka najważniejszych przykładów objawów pozytywnych schizofrenii: Halucynacje – osoby cierpiące na schizofrenię mogą doświadczać halucynacji, czyli percepcji rzeczy lub zjawisk, które nie istnieją w rzeczywistości. Najczęstsze są halucynacje słuchowe, czyli słyszenie głosów, które nie …

Podziel się ze znajomymi!