organiczne zaburzenie osobowości

Organiczne zaburzenia osobowości

Organiczne zaburzenia osobowości są wynikiem uszkodzenia lub zaburzenia funkcji mózgu, co prowadzi do zmian w zachowaniu, emocjach i funkcjonowaniu jednostki. Te zmiany mogą obejmować wyrażanie emocji, potrzeb i popędów oraz funkcje poznawcze i myślenie. Przykłady organicznych zaburzeń osobowości (kod F07.0 w ICD-10) Osobowość pseudopsychopatyczna Charakteryzuje się zachowaniami przypominającymi objawy psychopatii, takimi jak brak empatii, impulsywność, manipulacyjność, brak poczucia winy. Te cechy mogą być wynikiem uszkodzenia mózgu. Osobowość pseudoupośledzona Jest to stan, w którym zachowania pacjenta przypominają cechy osób z upośledzeniem …

otępienie w chorobie Alzheimera

Otępienie w chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu, której etiologia jest nieznana. Charakteryzuje się określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zazwyczaj trudny do ustalenia, a jej rozwój następuje powoli, jednak stale postępuje przez okres kilku lat. Choroba Alzheimera charakteryzuje się obecnością patologicznych zmian w mózgu, takich jak złogi beta-amyloidu i splątki neurofibrylarne, które prowadzą do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych. W miarę postępu choroby objawy stają się coraz bardziej nasilone, prowadząc w końcu do całkowitego upośledzenia funkcji poznawczych i …

Zaburzenia postrzegania

Zaburzenia postrzegania to obszar psychopatologii, który obejmuje szereg różnych dysfunkcji percepcyjnych, które mogą prowadzić do nieprawidłowych lub zniekształconych doznań sensorycznych. Zaburzenia te mogą dotyczyć jednego lub wielu zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak czy węch, prowadząc do zakłóceń w odbiorze rzeczywistości. Najczęściej zaburzenia postrzegania przejawiają się w postaci halucynacji (omamów). Przykłady zaburzeń postrzegania Zaburzenia wzrokowe mogą obejmować różne formy, takie jak halucynacje wzrokowe (widzenie rzeczy, które nie istnieją), omamy wzrokowe (zniekształcone lub wyolbrzymione wrażenie rzeczywistości) lub iluzje (błędne interpretacje …

splątanie

Splątanie

Splątanie jest zaburzeniem świadomości o egzogennej etiologii. Jest to stan głębokich zmian świadomości, najczęściej wynikający z poważnych zaburzeń funkcji mózgu, takich jak niewydolność krążenia mózgowego, infekcje, zatrucia, czy też zaburzenia metaboliczne. Może również pojawić się jako powikłanie psychoz endogennych. Splątanie charakteryzuje się brakiem orientacji chorego w stosunku do własnej osoby i otoczenia. Pacjent może być dezorientowany co do miejsca, czasu, a nawet własnej tożsamości. Stan splątania może być spowodowany zarówno schorzeniami układu nerwowego, jak i uszkodzeniami mózgu związanymi z chorobami …

automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne zaliczane są do zaburzeń myślenia i są przeżyciami zatracania lub utraty wpływu chorego na spostrzeganie, myślenie, mowę lub ruchy własnego ciała, które są odczuwane jako automatyczne i niepodlegające wysiłkowi woli. Wyróżnia się dwa rodzaje automatyzmów: mały automatyzm, w którym poczucie obcości własnych przeżyć jest niepełne, oraz rozwinięty, gdzie poczucie obcości jest pełne. Objawia się to poprzez omamy rzekome, współwystępujące z urojeniami oddziaływania, owładnięcia oraz obecnością omamów prawdziwych. Automatyzmy psychiczne mogą wystąpić w schizofrenii i objawiać się jako automatyzmy …

słyszenie głosów

Słyszenie głosów

Słyszenie głosów to jeden z przejawów halucynacji słuchowych. To doznania podczas których osoba doświadcza słyszalnych dźwięków lub głosów, które nie mają źródła w rzeczywistości zewnętrznej. Jest to jedna z najbardziej znanych i niepokojących form halucynacji, która może prowadzić do znacznego cierpienia i dyskomfortu psychicznego. Głosy, które osoby słyszą podczas halucynacji słuchowych, mogą przybierać różne formy i charakteryzować się różnymi cechami. Mogą to być pojedyncze słowa, krótkie zdania, dialogi, komentarze lub polecenia. Często są one negatywne, krytyczne, agresywne lub nakazujące, co …

urojenia paranoiczne

Urojenia paranoiczne

Urojenia paranoiczne nazywane są również urojeniami usystematyzowanymi. Urojenia te są rodzajem zaburzeń myślenia, w których osoba posiada jakieś przekonania, mimo braku rzeczywistych dowodów na ich potwierdzenie. Urojenia te są usystematyzowane w sensie, że są logicznie spójne ze sobą i dotyczą teoretycznie możliwych do zadziania się wydarzeń, co sprawia, że osoba dotknięta tymi urojeniami jest przekonana o ich prawdziwości i jest niewzruszona w swoim przekonaniu. Przykłady urojeń paranoicznych Przykładami urojeń paranoicznych są urojenia niewierności, urojenia dysmorfofobiczne, urojenia hipochondryczne, urojenia pieniacze. Urojenia …

omnipotencja

Omnipotencja

Omnipotencja to termin pochodzący z języka łacińskiego i oznacza „wszechmocność” – jest połączeniem słów: potentia (moc, siła, zdolność) oraz omnia, omnium (oznaczających wszystko). Omnipotencja oznacza nieograniczoną niczym zdolność do działania, podejmowania decyzji albo wpływania na coś lub na kogoś. Omnipotencja to cecha osoby wszechmocnej polegająca na posiadaniu nieograniczonej mocy. Synonimami omnipotencji są takie pojęcia jak: wszechmoc, wszechsiła, wszechpotęga, wszechwładza, mocarność, nieskończona, absolutna moc i potęga, siła oraz moc duchowa, siła psychiczna oraz fizyczna, możliwość czynienia rzeczy niemożliwych, olbrzymie wpływy czy …

omnipotentna kontrola

Omnipotentna kontrola

Omnipotentna kontrola jest zaliczana do pierwotnych mechanizmów obronnych i wiąże się z potrzebą bądź przymusem sprawowania kontroli nad wszystkimi aspektami życia, oraz potrzebą i determinacją w dążeniu do posiadania władzy. Polega na przekonaniu, że jednostka ma pełną kontrolę nad otaczającym ją światem oraz zdarzeniami, które się w nim dzieją. Omnipotentna kontrola wywołuje iluzję kontroli, która pomaga jednostce czuć się bezpiecznie i chroni ją przed lękiem przed tym, co nieznane i nieprzewidywalne. Cechy omnipotentnej kontroli Charakteryzuje się nierealistycznym, przesadnym poczuciem sprawstwa, wszechmocy, wszechsiły. Ludzi o …