Psychologia

Choroba afektywna dwubiegunowa

Choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD), cyklofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, psychoza maniakalno-depresyjna, to wszystko synonimy choroby afektywnej dwubiegunowej – grupy zaburzeń psychicznych o charakterze przewlekłym, charakteryzujące się w swoim klinicznym przebiegu naprzemiennym występowaniem zespołów maniakalnych i depresyjnych lub hipomaniakalnych, pomiędzy którymi mogą występować okresy remisji bez objawów. Stany te mogą mieć bardzo dużą dynamikę zmian. Chorobę tę …

Podziel się ze znajomymi!
zasady udzielania pomocy psychologicznej
Psychologia

Etyczne aspekty procesu pomocy psychologicznej

Najważniejszym celem procesu pomagania jest osiągnięcie różnego rodzaju pozytywnych zmian u osoby przyjmującej pomoc, która najczęściej w momencie jej oczekiwania znajduje się w kryzysie spowodowanym chorobą psychiczną, somatyczną, niepełnosprawnością bądź też nagromadzeniem sytuacji stresowych, z którymi osoba ta nie może sobie poradzić korzystając wyłącznie z własnych zasobów. Toeplitz – Wiśniewska pisze, że „psycholog w swoich …

Podziel się ze znajomymi!
Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w Klasyfikacji ICD-10
Psychologia

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) w Klasyfikacji ICD-10 – Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych F00 – F09 Organiczne zaburzenia psychiczne F10 – F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem środków psychoaktywnych F20 – F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii i urojeniowe F30 – F39 Zaburzenia nastroju – afektywne F40 – F48 Zaburzenia nerwicowe, …

Podziel się ze znajomymi!