urojenia nihilistyczne

Urojenia nihilistyczne

Urojenia nihilistyczne to rzadkie zaburzenie psychiczne będące jednym z rodzajów urojeń, w którym pacjent ma silne przekonanie o tym, że nie istnieje, że jego ciało jest martwe, że nie posiada żadnych organów wewnętrznych lub, że świat nie istnieje. Jest to ekstremalna forma depresji psychotycznej, która może towarzyszyć innym chorobom psychicznym, takim jak schizofrenia czy ciężkie epizody depresyjne. Urojenia nihilistyczne to rodzaj psychotycznych zaburzeń treści myślenia, charakteryzujących się przekonaniem, że dana osoba, jej ciało (lub jego część), bądź cały świat nie istnieje lub się rozpada. Osoba z tymi urojonymi przekonaniami może twierdzić, że jej ciało gnije od środka, że nie ma …

psychologiczne koncepcje twórczości

Psychologiczne koncepcje twórczości

Psychologiczne koncepcje twórczości oraz zagadnienie twórczości i choroby psychicznej w ujęciu psychiatrów, kształtowały się wielokierunkowo. C. Lombrosco uważał, iż geniusz to rodzaj psychozy z grupy epileptoidalnej. Pogląd Lombrosa został poddany krytyce. Na przykład W. L. Babecock sugerował, iż osoby genialne należy podzielić na dwie grupy ludzi: normalnych i nienormalnych. Twierdził również, że ludzie obdarzeni geniuszem mają skłonność do nerwic, a wręcz do chorób psychicznych. Jeśli przypadłości te przekroczą określony próg dopiero wtedy decydują o ich nienormalności. Psychopatologiczną koncepcję twórczości zdecydowanie krytykował A.C. Jacobson. Oponował głównie przeciwko zbyt ogólnemu ujmowaniu patologii genialności. Uważał, że ludzie genialni charakteryzują się jedynie „chorobliwym temperamentem”, …

mechanizmy obronne

Mechanizmy obronne

Czym są mechanizmy obronne i jakie mają znaczenie? Koncepcja mechanizmów obronnych wprowadzona do psychologii została przez Zygmunta Freuda. Według twórcy psychoanalizy mechanizmy obronne stosowane są przez ludzi nawykowo oraz nieświadomie. Mechanizmy obronne są używane przez umysł jako strategie obronne mające na celu ochronę przed nieprzyjemnymi myślami, uczuciami bądź sytuacjami. Pełnią one funkcję przystosowawczą i w różnym stopniu nasilenia występują praktycznie u wszystkich ludzi, stosowane jednak nadmiernie lub nieadekwatnie mogą być dysfunkcjonalne. Freud zakładał, że psychika jest uwarunkowana układem zdeterminowanych wrodzonymi popędami nieświadomych sił, które określają kierunek wszelkich świadomych działań. Według tej koncepcji ludzka motywacja w dużym stopniu ma również nieuświadomiony …

kim jest seksuolog

Kim jest seksuolog?

Seksuolog to specjalista zajmujący się badaniem, diagnozowaniem oraz leczeniem problemów związanych z seksualnością człowieka. Seksualność jest integralną częścią życia każdego człowieka, a problemy w tej sferze mogą mieć znaczący wpływ na ogólne zdrowie i samopoczucie. Seksuologowie pomagają ludziom zrozumieć i zarządzać różnorodnymi aspektami swojej seksualności, od problemów zdrowotnych po kwestie emocjonalne i relacyjne. Czym zajmuje się seksuolog? Seksuolog to specjalista, który zajmuje się szerokim zakresem tematów związanych z seksualnością. Mogą to być zaburzenia seksualne, takie jak zaburzenia erekcji, przedwczesny wytrysk, brak libido czy problemy z orgazmem. Seksuolog pomaga również w kwestiach związanych z orientacją seksualną, tożsamością płciową oraz problemami w relacjach …

organiczne zaburzenie osobowości

Organiczne zaburzenia osobowości

Organiczne zaburzenia osobowości są wynikiem uszkodzenia lub zaburzenia funkcji mózgu, co prowadzi do zmian w zachowaniu, emocjach i funkcjonowaniu jednostki. Te zmiany mogą obejmować wyrażanie emocji, potrzeb i popędów oraz funkcje poznawcze i myślenie. Przykłady organicznych zaburzeń osobowości (kod F07.0 w ICD-10) Osobowość pseudopsychopatyczna Charakteryzuje się zachowaniami przypominającymi objawy psychopatii, takimi jak brak empatii, impulsywność, manipulacyjność, brak poczucia winy. Te cechy mogą być wynikiem uszkodzenia mózgu. Osobowość pseudoupośledzona Jest to stan, w którym zachowania pacjenta przypominają cechy osób z upośledzeniem umysłowym, jednak nie wynikają one z deficytów intelektualnych, lecz z zaburzeń funkcjonowania mózgu. Zespoły związane z organicznymi zaburzeniami osobowości Zespół …

otępienie w chorobie Alzheimera

Otępienie w chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu, której etiologia jest nieznana. Charakteryzuje się określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zazwyczaj trudny do ustalenia, a jej rozwój następuje powoli, jednak stale postępuje przez okres kilku lat. Choroba Alzheimera charakteryzuje się obecnością patologicznych zmian w mózgu, takich jak złogi beta-amyloidu i splątki neurofibrylarne, które prowadzą do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych. W miarę postępu choroby objawy stają się coraz bardziej nasilone, prowadząc w końcu do całkowitego upośledzenia funkcji poznawczych i codziennego funkcjonowania. Obecnie nie ma skutecznego sposobu leczenia na chorobę Alzheimera, a dostępne terapie mogą jedynie opóźniać jej postęp i …

zaburzenia postrzegania

Zaburzenia postrzegania

Zaburzenia postrzegania to obszar psychopatologii, który obejmuje szereg różnych dysfunkcji percepcyjnych, które mogą prowadzić do nieprawidłowych lub zniekształconych doznań sensorycznych. Zaburzenia te mogą dotyczyć jednego lub wielu zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak czy węch, prowadząc do zakłóceń w odbiorze rzeczywistości. Najczęściej zaburzenia postrzegania przejawiają się w postaci halucynacji (omamów). Przykłady zaburzeń postrzegania Zaburzenia wzrokowe mogą obejmować różne formy, takie jak halucynacje wzrokowe (widzenie rzeczy, które nie istnieją), omamy wzrokowe (zniekształcone lub wyolbrzymione wrażenie rzeczywistości) lub iluzje (błędne interpretacje rzeczywistości). Mogą występować w różnych stanach, takich jak schizofrenia, zaburzenia nastroju, czy też w wyniku urazu mózgu. Zaburzenia słuchowe mogą …

splątanie

Splątanie

Splątanie jest zaburzeniem świadomości o egzogennej etiologii. Jest to stan głębokich zmian świadomości, najczęściej wynikający z poważnych zaburzeń funkcji mózgu, takich jak niewydolność krążenia mózgowego, infekcje, zatrucia, czy też zaburzenia metaboliczne. Może również pojawić się jako powikłanie psychoz endogennych. Splątanie charakteryzuje się brakiem orientacji chorego w stosunku do własnej osoby i otoczenia. Pacjent może być dezorientowany co do miejsca, czasu, a nawet własnej tożsamości. Stan splątania może być spowodowany zarówno schorzeniami układu nerwowego, jak i uszkodzeniami mózgu związanymi z chorobami ogólnoustrojowymi. Splątanie określane również  terminem – inkoherencja, to złożone zaburzenie zarówno struktury, jak i funkcji myślenia, które prowadzi do wygłaszania …

automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne zaliczane są do zaburzeń myślenia i są przeżyciami zatracania lub utraty wpływu chorego na spostrzeganie, myślenie, mowę lub ruchy własnego ciała, które są odczuwane jako automatyczne i niepodlegające wysiłkowi woli. Wyróżnia się dwa rodzaje automatyzmów: mały automatyzm, w którym poczucie obcości własnych przeżyć jest niepełne, oraz rozwinięty, gdzie poczucie obcości jest pełne. Objawia się to poprzez omamy rzekome, współwystępujące z urojeniami oddziaływania, owładnięcia oraz obecnością omamów prawdziwych. Automatyzmy psychiczne mogą wystąpić w schizofrenii i objawiać się jako automatyzmy ruchowe (ruchy odczuwane jako nie swoje lub wywołane), ideacyjne (myśli obce, nasyłane, zabierane, ugłaśniane, odsłaniane, stanowiące echo) oraz ideacyjno-słowne (głosy …