10 najpopularniejszych pojęć psychologicznych

pojęcia psychologiczne

Oto lista dziesięciu najpopularniejszych pojęć psychologicznych:

  1. Osobowość – zespół cech i właściwości psychicznych, które determinują sposób zachowania, myślenia i odczuwania jednostki.
  2. Inteligencja – zdolność do rozumienia, uczenia się, myślenia abstrakcyjnego, rozwiązywania problemów i adaptowania się do nowych sytuacji.
  3. Emocje – subiektywne doznania, które towarzyszą różnym stanom psychicznym i fizycznym oraz wpływają na zachowanie jednostki.
  4. Motywacja – procesy i mechanizmy, które wywołują, kierują i utrzymują zachowania jednostki.
  5. Stres – reakcja organizmu na trudne, wymagające lub zagrożające sytuacje, której towarzyszy wzrost poziomu hormonów stresu i zmiany w organizmie.
  6. Pamięć – zdolność do przetwarzania, przechowywania i odtwarzania informacji.
  7. Zaburzenia psychiczne – zróżnicowane zaburzenia czynności psychicznych, które powodują cierpienie lub znacząco utrudniają funkcjonowanie jednostki.
  8. Rozwój psychologiczny – proces zmian, jakie zachodzą w organizmie i zachowaniach jednostki na przestrzeni życia, od momentu narodzin aż do starości.
  9. Relacje interpersonalne – wzajemne interakcje i związki między ludźmi, które wpływają na ich zachowanie i dobre samopoczucie.
  10. Wpływ społeczny – procesy, dzięki którym jednostki wpływają na siebie nawzajem, np. poprzez przekazywanie informacji, uleganie naciskom grupowym czy konformizm społeczny.