Abulia

abulia

Abulia jest terminem używanym w psychiatrii i psychologii, aby opisać objaw występujący u osób mających trudności z inicjacją i utrzymaniem działania oraz wykazywaniem braku motywacji do wykonywania czynności. Osoby z abulią mogą wydawać się apatyczne, bezwolne i pozbawione energii.

Główne cechy abulii to zmniejszona aktywność, utrata zainteresowania, trudności w podejmowaniu decyzji, brak inicjatywy i motywacji do działania. Osoby z abulią mogą mieć trudności w wykonywaniu codziennych czynności, takich jak wstawanie z łóżka, przygotowywanie posiłków czy podejmowanie aktywności zawodowej.

Abulia może być wynikiem różnych czynników, w tym zaburzeń psychicznych (depresja, schizofrenia, otępienie), uszkodzeń mózgu, chorób neurologicznych lub efektów ubocznych stosowania niektórych leków. Zaburzenia neuropsychologiczne, będące konsekwencjami uszkodzeń płatów czołowych mózgu, mogą również przyczyniać się do wystąpienia abulii.