Anhedonia

anhedonia

Anhedonia jest terminem używanym w psychologii i psychiatrii do opisania utraty zdolności do odczuwania przyjemności lub zainteresowania. Osoby doświadczające anhedonii mogą utracić zainteresowanie wcześniej satysfakcjonującymi czynnościami, takimi jak jedzenie, seks, hobby, spędzanie czasu z bliskimi. Mogą również mieć trudności z doznawaniem przyjemności z pozytywnych doświadczeń.

Anhedonia jest jednym z głównych objawów depresji, ale może również występować w innych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, zaburzenia osobowości czy uzależnienia. Może mieć zarówno przyczyny biologiczne, jak i psychologiczne. Niektóre czynniki ryzyka obejmują genetyczne podłoże, zmiany neurochemiczne w mózgu, stres, traumę czy utratę ważnych relacji.

Anhedonia może znacząco wpływać na jakość życia i funkcjonowanie codzienne. Osoby doświadczające anhedonii mogą mieć trudności w czerpaniu radości z życia, utrzymywaniu motywacji i angażowaniu się w aktywności.