Aspołeczność

aspołeczność

Termin aspołeczność odnosi się do osób, które nie wykazują dużego zainteresowania interakcjami społecznymi lub unikają więzi społecznych, a przejawiają tendencje do wycofywania się z życia społecznego. Osoba aspołeczna może preferować samotność, nie angażować się w interakcje społeczne lub odczuwać trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji. Aspołeczność może być wynikiem różnych czynników, takich jak osobowość introwertyczna, niepewność społeczna, brak motywacji do angażowania się w interakcje i działania społeczne, lęk przed kontaktami z innymi lub silne, czasem patologiczne, upodobanie do samotności.