urojenia nihilistyczne

Urojenia nihilistyczne

Urojenia nihilistyczne to rzadkie zaburzenie psychiczne będące jednym z rodzajów urojeń, w którym pacjent ma silne przekonanie o tym, że nie istnieje, że jego ciało jest martwe, że nie posiada żadnych organów wewnętrznych lub, że świat nie istnieje. Jest to ekstremalna forma depresji psychotycznej, która może towarzyszyć innym chorobom psychicznym, takim jak schizofrenia czy ciężkie epizody depresyjne. Urojenia nihilistyczne to rodzaj psychotycznych zaburzeń treści myślenia, charakteryzujących się przekonaniem, że dana osoba, jej ciało (lub jego część), bądź cały świat nie istnieje lub się rozpada. Osoba z tymi urojonymi przekonaniami może twierdzić, że jej ciało gnije od środka, że nie ma …