diagnoza schizofrenii
Psychologia

WAIS-R i WISC-R – co mierzą Skale Inteligencji Wechslera

Test inteligencji WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) przeznaczony jest do badania osób dorosłych, obecnie używa się zrewidowanej wersji WAIS-R. Wechsler tworząc to narzędzie dokonał aktualizacji wydanego w 1939 roku Testu Inteligencji Wechsler–Bellevue, a jego pierwsza wersja testu została opublikowana przez Wechslera w 1955 roku. Wersją testu przeznaczoną do badania dzieci jest WISC (Wechsler Intelligence Scale for Children, Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci), i jej późniejsza zrewidowana wersja WISC-R.

Oto co mierzą Skale Inteligencji Wechslera:

Wiadomości
 • Wiedza nabyta – zakres i głębokość –edukacja
 • Pamięć długotrwała – trwałość, wierność odtwarzania
 • Rozumienie werbalne – sens słów i zdań
Braki w Obrazkach
 • Koncentracja uwagi, odporność na dystrakcję,– materiał percepcyjny, konkretny
 • Pamięć długotrwała, wzrokowa, ikoniczna
 • Szybkość spostrzegania
 • Wykrywanie braków i niespójności w materiale percepcyjnym
 • Wychwytywanie związków między elementami
 • Odróżnianie istotnych od nieistotnych elementów sytuacji
 • Abstrakcja
Powtarzanie Cyfr
 • Zakres pamięci bezpośredniej
 • Koncentracja uwagi (nieselektywnej)
 • Przestrzenność – wspak
Porządkowanie Obrazków
 • Myślenie – Logiczny przebieg zdarzenia
 • Związki następstwa przyczynowo-skutkowego
 • Planowanie i antycypacja
 • Obyczaje – wiedza i rozumienie sytuacji społecznych
Słownik
 • Wiedza społeczna
 • Rozumienie werbalne bodźców słownych
 • Zakres słownictwa i adekwatność w definiowaniu pojęć – stopień opanowania języka
 • Klasyfikowanie i tworzenie pojęć
 • Wskaźnik wczesnych doświadczeń szkolnych i środowiskowych, wykształcenia i doświadczeń
 • Sposób definiowania pojęć – synonimy, działanie, opis
 • Odtwarzanie i przechowywanie przyswojonej wiedzy
 • Wrodzone predyspozycje
Klocki
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Myślenie
 • Analiza i synteza wzrokowa (głównie analiza)
 • Rozpoznawanie konfiguracji
 • Rozkładanie całości na komponenty
 • Tworzenie związków między częściami
 • Tworzenie wyobrażeń abstrakcyjnych i wizualizacji przestrzennych
 • Organizacja percepcji
Arytmetyka
 • Zdolność logicznego myślenia
 • Myślenie operacyjne na materiale symbolicznym
 • Koncentracja uwagi (selektywna) – materiał słowny
 • Pamięć i wiedza procedur w pamięci długotrwałej – edukacja
 • Miara inteligencji ogólnej
Układanki
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Rozpoznawanie całości na podstawie części i umiejętność ich zintegrowania (antycypacja produktu końcowego)
 • Analiza i synteza (głównie synteza)
 • Zdolności manipulacyjne
 • Elastyczność umysłowa – generowanie pomysłów
 • Całościowe przetwarzanie informacji
 • Styl pracy
 • Styl myślenia
 • Szybkość uczenia się metodą prób i błędów
 • Schemat Ciała
Rozumienie
 • Wiedza i rozumienie zwyczajów, codziennych sytuacji społecznych, akceptowanych zachowań i ich przyczyn, norm
 • Myślenie
 • Korzystanie z doświadczeń z przeszłości
 • Rozumienie i stopień akceptacji ocen moralnych
 • Korzystanie wiedzy praktycznej w sytuacjach społecznych
 • Wydawanie sądów i ocen
 • Pamięć długotrwała
Symbole cyfr
 • Koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Koncentracja uwagi – materiał percepcyjny, konkretny
 • Zdolność uczenia się nowych umiejętności
 • Pamięć wzrokowa
 • Szybkość działania
 • Odporność na dystrakcję
 • Wpływ czynników motywacyjnych
Podobieństwa
 • Abstrakcyjne myślenie logiczne
 • Abstrahowanie
 • Wyszukiwanie podobieństw
 • Różnicowanie cech istotnych i drugorzędowych
 • Tworzenie pojęć
 • Rozumienie werbalne
 • Myślenie asocjacyjne
 • Rozumowanie przez analogię
 • Porządkowanie i organizacja wiedzy
 • Pośrednio – zakres pamięci długotrwałej i koncentracja uwagi

Podziel się ze znajomymi!