czum jest psychoterapia
Psychoterapia

Co to jest psychoterapia?

Co to jest psychoterapia lub czym jest psychoterapia – to pytania, które nurtują osoby doświadczające różnego rodzaju trudności w sferze psychicznej. Pytania te wiążą się z poszukiwaniem profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej lub psychologicznej – na przykład w formie interwencji kryzysowej. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych, rozwiązywania problemów osobistych lub podnoszenia poczucia jakości życia poprzez rozmowę z psychoterapeutą.

Rozmowa ma na celu umożliwienie klientowi bezpiecznego wejścia w kontakt z często bardzo skonfliktowanym wewnętrznie światem własnych emocji i potrzeb. Profesjonalnie prowadzona rozmowa psychoterapeutyczna ma wspierać go klienta w dokonywaniu pozytywnych zmian w swoim życiu.

Psychoterapeuta to osoba która przeszła specjalistyczne szkolenie z zakresu psychoterapii (szkolenie teoretyczne, szkolenie praktyczne, terapię własną oraz pracę pod nadzorem superwizora) lub ukończyła najczęściej czteroletnią szkołę psychoterapii w konkretnym nurcie. Najczęściej psychoterapeutami są psychologowie. To osoby, które uzyskały tytuł magistra psychologii i są teoretycznie oraz praktycznie przygotowane do diagnozy psychologicznej oraz wykonywania klinicznych testów psychologicznych, ukończona szkoła psychoterapii umożliwia im natomiast profesjonalne stosowanie technik psychoterapeutycznych w swojej praktyce zawodowej.

Podziel się ze znajomymi!