diagnoza schizofrenii

Diagnoza schizofrenii

Tradycyjna psychologiczna klasyfikacja zaburzeń psychicznych dzieli je na trzy podstawowe typy: psychozy, nerwice oraz zaburzenia osobowości. Schizofrenia wraz z zaburzeniami schizotypowymi (typu schizofrenii) oraz zaburzeniami schizoafektywnymi, jak i ostrymi, uporczywymi zaburzeniami urojeniowymi zaliczana jest do grupy psychoz. Obecnie tę wielosystemową chorobę rozpoznaje się na podstawie …