psychologiczne koncepcje twórczości

Psychologiczne koncepcje twórczości

Psychologiczne koncepcje twórczości oraz zagadnienie twórczości i choroby psychicznej w ujęciu psychiatrów, kształtowały się wielokierunkowo. C. Lombrosco uważał, iż geniusz to rodzaj psychozy z grupy epileptoidalnej. Pogląd Lombrosa został poddany krytyce. Na przykład W. L. Babecock sugerował, iż osoby genialne należy podzielić na dwie grupy …

objawy schizofrenii

Objawy schizofrenii

Objawy schizofrenii występują w wielu sferach funkcjonowania człowieka. Głównymi klinicznymi objawami choroby są tak zwane objawy pozytywne i objawy negatywne. Pomimo tego, iż schizofrenia nie jest zaliczana do zaburzeń neurokognitywnych, jednymi z najbardziej charakterystycznych zaburzeń schizofrenicznych są zaburzenia sfery poznawczej przejawiające się w postaci poważnych …