Epizod psychozy

epizod psychozy

Epizod psychozy bądź też atak psychozy to najczęstsze określenia na gwałtowny początek i szybki rozwój choroby, który zazwyczaj wiąże się z koniecznością hospitalizacji w zamkniętym oddziale psychiatrycznym oraz farmakologicznego leczenia ostrej fazy choroby, dopiero po której możliwa jest  rehabilitacja w domu pacjenta. Psycholodzy Brichwood i Jackson uważają, że średnio 20% chorych na schizofrenię przeżywa w ciągu całego życia tylko jeden epizod psychozy i powraca do stosunkowo normalnego życia, 60% chorych doświadcza więcej niż jeden atak psychozy, lecz pomiędzy epizodami objawów psychotycznych chorzy funkcjonują na poziomie przedchorobowym. Około 70% chorych, w latach następujących po pierwszym epizodzie psychozy, powraca do życia w swoich rodzinach. Kaplan ze współpracownikami piszą, iż odsetek nawrotów ostrych objawów choroby wynosi w ciągu 2 lat 40% u osób zażywających leki i 80% u osób nieleczonych.