Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych F10-F19

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F10- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem alkoholu
F11- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem opiatów
F12- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kanabinoli
F13- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem leków uspokajających i nasennych
F14- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kokainy
F15- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem innych substancji stymulujących, w tym kofeiny
F16- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji halucynogennych
F17- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane paleniem tytoniu
F18- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem lotnych rozpuszczalników
F19- Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem kilku substancji lub używaniem innych substancji psychoaktywnych

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10
F00-F99 w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10