Zaburzenia nastroju (afektywne) F30-F39

Zaburzenia nastroju

F30 – F39 Zaburzenia nastroju (afektywne)

F30 Epizod maniakalny
F30.0 Hipomania
F30.1 Mania bez objawów psychotycznych
F30.2 Mania z objawami psychotycznymi
F30.8 Inne epizody maniakalne
F30.9 Epizod maniakalny, nie określony
F31 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.0 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod hipomanii
F31.1 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny bez objawów psychotycznych
F31.2 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod maniakalny z objawami psychotycznymi
F31.3 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod depresji o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu
F31.30 Bez objawów somatycznych
F31.31 Z objawami somatycznymi
F31.4 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji bez objawów psychotycznych
F31.5 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod ciężkiej depresji z objawami psychotycznymi
F31.6 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie epizod mieszany
F31.7 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, obecnie remisja
F37.8 Inne zaburzenia afektywne dwubiegunowe
F31.9 Zaburzenia afektywne dwubiegunowe, nie określone
F32 Epizod depresyjny
F32.0 Epizod depresji łagodny
F32.00 Bez objawów somatycznych
F32.01 Z objawami somatycznymi
F32.1 Epizod depresji umiarkowany
F32.10 Bez objawów somatycznych
F32.11 Z objawami somatycznymi
F32.2 Epizod depresji ciężki, bez objawów psychotycznych
F32.3 Epizod depresji ciężki, z objawami psychotycznymi
F32.8 Inne epizody depresyjne
F32.9 Epizod depresyjny, nie określony
F33 Zaburzenia depresyjne nawracające
F33.0 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny łagodny
F33.00 Bez objawów somatycznych
F33.01 Z objawami somatycznymi
F33.1 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod depresyjny umiarkowany
F33.00 Bez objawów somatycznych
F33.01 Z objawami somatycznymi
F33.2 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie epizod ciężkiej depresji, bez objawów psychotycznych
F33.3 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie ciężka depresja z objawami psychotycznymi
F33.4 Zaburzenia depresyjne nawracające, obecnie stan remisji
F33.8 Inne nawracające zaburzenia depresyjne
F33.9 Nawracające zaburzenia depresyjne, nie określone
F34 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.0 Cyklotymia
F34.1 Dystymia
F34.8 Inne uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne)
F34.9 Uporczywe zaburzenia nastroju (afektywne), nie określone
F38 Inne zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.0 Inne występujące pojedynczo zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.00 Mieszany epizod afektywny
F38.1 Inne nawracające zaburzenia nastroju (afektywne)
F38.10 Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
F38.8 Inne określone zaburzenia nastroju (afektywne)
F39 Zaburzenia nastroju (afektywne) nie określone

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10
F00-F99 w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10