Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi F50-F59

zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F50 Zaburzenia odżywiania się
F50.0 Jadłowstręt psychiczny (anorexia nervosa)
F50.1 Jadłowstręt psychiczny atypowy
F50.2 Żarłoczność psychiczna (bulimia nervosa)
F50.3 Atypowa żarłoczność psychiczna
F50.4 Przejadanie się związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.5 Wymioty związane z innymi czynnikami psychologicznymi
F50.8 Inne zaburzenia odżywiania się
F50.9 Zaburzenia odżywiania się, nie określone
F51 Nieorganiczne zaburzenia snu
F51.0 Bezsenność nieorganiczna
F51.1 Nieorganiczna hipersomnia
F51.2 Nieorganiczne zaburzenia rytmu snu i czuwania
F51.3 Somnambulizm (sennowłóctwo)
F51.4 Lęki nocne
F51.5 Koszmary senne
F51.8 Inne nieorganiczne zaburzenia snu
F51.9 Nieorganiczne zaburzenia snu, nie określone
F52 Dysfunkcja seksualna nie spowodowana zaburzeniem organicznym ani chorobą somatyczną
F52.0 Brak lub utrata potrzeb seksualnych
F52.1 Awersja seksualna i brak przyjemności seksualnej
F52.10 Awersja
F52.11 Brak radosnego przeżywania
F52.2 Brak reakcji genitalnej
F52.3 Zaburzenia orgazmu
F52.4 Wytrysk przedwczesny
F52.5 Pochwica nieorganiczna
F52.6 Dyspareunia nieorganiczna
F52.7 Nadmierny popęd seksualny
F52.8 Inne dysfunkcje seksualne bez przyczyn organicznych lub chorobowych
F52.9 Niespecyficzna dysfunkcja seksualna, nie spowodowana przez zaburzenia organiczne ani inną chorobę
F53 Zaburzenia psychiczne związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.0 Łagodne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.1 Ciężkie zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.8 Inne zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania związane z połogiem, nie sklasyfikowane gdzie indziej
F53.9 Połogowe zaburzenia psychiczne BNO
F54 Czynniki psychologiczne i behawioralne związane z zaburzeniami lub chorobami klasyfikowanymi w innych rozdziałach
F55 Nadużywanie substancji nie powodujących uzależnienia
F55.0 Leki przeciwdepresyjne
F55.1 Leki przeczyszczające
F55.2 Leki przeciwbólowe
F55.3 Leki alkalizujące
F55.4 Witaminy
F55.5 Leki steroidowe i hormony
F55.6 Określone lekarstwa ziołowe lub ludowe
F55.8 Inne substancje nie powodujące uzależnienia
F55.9 Substancje nie określone
F59 Nie określone zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10
F00-F99 w Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10