Ile informacji zapamiętujemy?

ile informacji zapamiętujemy

Zapamiętujemy 10% tego, co czytamy, 20% tego, co słyszymy, 30% tego, co widzimy, 50% tego, co widzimy i słyszymy oraz 70% tego, co mówimy podczas rozmowy, a także 90% tego, co mówimy o tym, co robimy.

Jeśli chodzi o zapamiętywanie informacji za pośrednictwem poszczególnych zmysłów, to zgodnie z podanymi danymi wchłaniamy 83% informacji za pośrednictwem wzroku, 11% za pośrednictwem słuchu, 3,5% za pośrednictwem węchu, 1,5% za pośrednictwem dotyku i 1% za pośrednictwem smaku.

Ile informacji pamiętamy po określonym czasie?

METODA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI

ILE PAMIĘTAMY PO 3 GODZINACH

ILE PAMIĘTAMY PO 3 DNIACH

SAMO MÓWIENIE

70%

10%

SAMO PRZEKAZYWANIE

72%

20%

RÓWNOCZESNE MÓWIENIE I PRZEKAZYWANIE

85%

65%