Leczenie psychozy i zapobieganie jej nawrotom

leczenie psychozy

Leczenie psychozy zależy od wielu czynników, takich jak indywidualne potrzeby pacjenta, rodzaj i nasilenie objawów, a także przyczyny choroby. W leczeniu psychozy stosuje się wiele różnych metod, a najczęściej stosowanymi są terapia farmakologiczna, terapia psychologiczna oraz leczenie somatyczne.

Terapia farmakologiczna polega na podawaniu leków, takich jak leki przeciwpsychotyczne, które pomagają zmniejszyć nasilenie objawów psychozy, takich jak omamy, urojenia, dezorganizacja myśli i zachowania. W leczeniu psychozy stosuje się również leki przeciwdepresyjne, stabilizatory nastroju i leki przeciwlękowe, w zależności od konkretnych objawów i potrzeb pacjenta.

Leki przeciwpsychotyczne są to głównymi narzędziami farmakologicznymi stosowanymi w leczeniu psychozy. Dzielą się na dwa rodzaje: typowe i atypowe. Leki typowe, znane również jako neuroleptyki pierwszej generacji, mają na celu łagodzenie objawów pozytywnych (np. omamy, urojenia) i często wiążą się z efektami ubocznymi. Leki atypowe, czyli neuroleptyki drugiej generacji, mają na celu zarówno łagodzenie objawów pozytywnych, jak i negatywnych (np. apatia, osłabienie emocjonalne) i zazwyczaj charakteryzują się mniejszym ryzykiem działań niepożądanych.

Aby osiągnąć maksymalne korzyści terapeutyczne i minimalizować skutki uboczne, leki powinny być stosowane w odpowiednich dawkach, zgodnie z zaleceniami. Niemniej jednak, zasadą pozostaje zaczynanie od niskich dawek i stopniowe ich zwiększanie (start low and go slow). W ostrym etapie choroby, bezpieczeństwo pacjenta, personelu i rodziny ma pierwszorzędne znaczenie, a leki kontrolujące zachowanie powinny być stosowane z rozwagą.

Chociaż brak jednoznacznych zaleceń dotyczących czasu trwania leczenia farmakologicznego w pierwszym epizodzie psychozy, wytyczne oparte na najlepszej praktyce zalecają kontynuowanie leczenia przez co najmniej rok. Zważywszy na wysoką częstotliwość nawrotów, większość pacjentów prawdopodobnie będzie potrzebować dłuższego okresu leczenia. Na przykład, osoby cierpiące na schizofrenię prawdopodobnie będą korzystać z długotrwałego przyjmowania leków przeciwpsychotycznych przez pierwsze 3-5 lat choroby, uważane za okres krytyczny.

Kwestia identyfikacji pacjentów, którzy mogą korzystać z celowego odstawienia leków przeciwpsychotycznych, jest kontrowersyjna i wymaga dalszych badań. W leczeniu psychoz afektywnych i nieafektywnych, lekarze powinni kierować się algorytmami terapeutycznymi opartymi na najlepszych praktykach, takich jak Maudsley Prescribing Guidelines, i w przypadku braku reakcji jak najszybciej zmieniać leczenie.

Terapia psychologiczna, taka jak psychoterapia poznawczo-behawioralna lub terapia poznawcza, może pomóc pacjentowi z psychozą lepiej radzić sobie z chorobą i jej objawami. W trakcie terapii pacjent uczy się identyfikować myśli i zachowania, które mogą pogłębiać objawy psychozy, oraz jak radzić sobie z nimi w sposób konstruktywny. Najczęściej stosowanymi formami psychosocjalnymi w leczeniu psychoz są psychoedukacja, terapia systemowa, trening umiejętności życiowych oraz udział w grupach wsparcia. Psychoedukacja, która jest skierowana zarówno do pacjentów, jak i ich rodzin, koncentruje się na przyczynach psychozy, jej objawach oraz metodach leczenia. Terapia systemowa skupia się na całej rodzinie, ponieważ choroba jednego z członków wpływa na funkcjonowanie całej grupy. Trening umiejętności życiowych ma na celu pomóc pacjentom w powrocie do codziennych czynności, których zapominają podczas częstych okresów izolacji. Grupy wsparcia zapewniają pomoc osobom chorym oraz ich rodzinom i przyjaciołom.

Leczenie somatyczne jest stosowane w przypadku, gdy psychoza jest spowodowana chorobami lub zaburzeniami somatycznymi, takimi jak choroby tarczycy, choroby autoimmunologiczne, zaburzenia metaboliczne itp. Leczenie somatyczne polega na leczeniu choroby podstawowej, co może prowadzić do zmniejszenia nasilenia objawów psychozy.

W każdym przypadku leczenia psychozy ważne jest indywidualne podejście do pacjenta i zrozumienie jego potrzeb i objawów. Dobry kontakt z lekarzem i/lub terapeutą oraz wsparcie rodziny i przyjaciół również mogą być bardzo ważne w leczeniu psychozy.

Wsparcie społeczne – istotne jest, aby pacjenci z psychozą mieli wsparcie ze strony rodziny, przyjaciół i innych osób bliskich. Programy wsparcia społecznego, grupy wsparcia oraz organizacje zajmujące się zdrowiem psychicznym mogą być cennym źródłem pomocy i informacji dla pacjentów i ich opiekunów.

Edukacja pacjenta i zwiększanie samoświadomości – ważne jest, aby pacjent i jego rodzina byli dobrze poinformowani na temat psychozy, jej objawów, leczenia i możliwości terapeutycznych. Zrozumienie choroby może pomóc w radzeniu sobie z nią i wspierać proces leczenia. Należy pamiętać, że leczenie psychozy jest procesem indywidualnym, który może wymagać czasu, eksperymentowania z różnymi metodami i dostosowywania terapii do potrzeb pacjenta. Regularne kontrole u psychiatry oraz współpraca z zespołem terapeutycznym są istotne dla skutecznego procesu leczenia psychozy.

Zapobieganie nawrotom psychozy

Działaniem podstawowym, które może podjąć chory w celu zapobiegania nawrotom psychozy jest przede wszystkim unikanie samodzielnego przerywania przyjmowania leków. Aby zapobiec nawrotom psychozy, pacjent może też poszerzać swoją wiedzę na temat choroby i sposobów radzenia sobie z nią. Ważne jest również rozpoznawanie „zwiastunów nawrotu” psychozy, co pozwala na szybkie zgłoszenie się do lekarza. Pacjent powinien unikać spożywania alkoholu i zażywania narkotyków, które mają przyczyniają się do nawrotów psychozy.

Osoby bliskie dla chorego mogą wpłynąć na zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia nawrotu psychozy poprzez pomoc w dotarciu do lekarza psychiatry, zachęcanie chorego  do udziału w sesjach psychoedukacyjnych, motywowanie do przyjmowania leków i konsultacji z lekarzem, nauczenie się dostrzegania „zwiastunów nawrotu” choroby oraz udział wraz a chorym w spotkaniach w grupach samopomocy.