Objawy negatywne schizofrenii

objawy negatywne schizofrenii

Zmiany w zachowaniu osoby chorej na schizofrenię, które polegają na utracie pewnych jego elementów są określane jako objawy negatywne, należą do nich: osłabienie woli, spłycenie afektu, utrata płynności mowy i w efekcie prowadzą do zubożenia osobowości chorego. Odróżnienie objawów negatywnych od objawów nadużywania substancji lub od depresji może być trudne ze względu na ich podobieństwo strukturalne. Objawy pozytywne stanowią ich przeciwieństwo.

Przykłady objawów negatywnych schizofrenii

Alogia – spowolnienie lub zmniejszenie ilości mowy, trudność w produkowaniu słów.

Abulia – brak motywacji lub chęci do podejmowania działań.

Afekt płaski (atymia) zwany także spłaszczeniem afektu – zmniejszenie ekspresji emocjonalnej, np. wyrażanie emocji w sposób ubogi lub niestosowny do sytuacji.

Anhedonia – trudność w doświadczaniu przyjemności z życia, rzeczy, które wcześniej sprawiały radość teraz wydają się nudne i pozbawione sensu.

Wycofanie społeczne – trudność w nawiązywaniu relacji interpersonalnych, unikanie kontaktów z ludźmi.

Zubożenie myśli – trudność w skupianiu uwagi, myśli wydają się płaskie i ubogie w treści.

Brak energii – uczucie zmęczenia, brak siły i chęci do wykonywania działań.

Objawy negatywne schizofrenii dla większości chorych oznaczają trudności w funkcjonowaniu emocjonalnym, społecznym i motywacyjnym. Objawy negatywne często są bardziej subtelne i mniej zauważalne niż objawy pozytywne schizofrenii, takie jak halucynacje czy urojenia. Niemniej jednak, mogą znacznie wpłynąć na jakość życia pacjenta i utrudniać mu funkcjonowanie w codziennym życiu.