Objawy pozytywne schizofrenii

objawy pozytywne schizofrenii

Objawy pozytywne inaczej określane jako objawy wytwórcze to charakterystyczne między innymi dla schizofrenii, zmiany w zachowaniu pacjenta, polegające na pojawieniu się w nim nowych, nieobecnych wcześniej, aktywnych elementów, takich jak halucynacje, omamy, dezorganizacja mowy, dziwaczność w myśleniu i zachowaniu. Objawy negatywne (ubytkowe) są ich przeciwieństwem. Objawy pozytywne schizofrenii odnoszą się do treści doświadczeń i zachowań o charakterze wytwórczym, które występują u osób z tą chorobą.

Przykłady objawów pozytywnych schizofrenii

Halucynacje – osoby cierpiące na schizofrenię mogą doświadczać halucynacji, czyli percepcji rzeczy lub zjawisk, które nie istnieją w rzeczywistości. Najczęstsze są halucynacje słuchowe, czyli słyszenie głosów, które nie mają związku z żadnym rzeczywistym źródłem dźwięku.

Urojenia – osoby z schizofrenią mogą mieć urojenia, czyli przekonania niemożliwe do logicznego wyjaśnienia. Mogą wierzyć, że są obserwowane, prześladowane lub kontrolowane przez innych ludzi lub siły nadprzyrodzone.

Zaburzenia myślenia – osoby z schizofrenią mogą mieć trudności w utrzymaniu logicznych i spójnych myśli. Ich sposób myślenia może być dezorganizowany, a rozmowa może być trudna do zrozumienia dla innych.

Zaburzenia funkcjonalne – osoby z schizofrenią mogą wykazywać dezorganizację w zachowaniu i działaniach. Mogą wykonywać niezwiązane ze sobą czynności, wykazywać nieprzewidywalne ruchy ciała lub zachowywać się ekscentrycznie.

Zaburzenia mowy – osoby z schizofrenią mogą mieć trudności w utrzymaniu spójności i zrozumiałości mowy. Mogą używać niezrozumiałych lub niezwiązanych ze sobą słów i zdań.