objawy psychozy
Psychopatologia

Objawy psychozy

Psychoza to poważna choroba psychiczna, która charakteryzuje się zaburzeniami percepcji, myślenia i zachowania. Powstawanie objawów psychozy można opisać jako proces składający się z kilku elementów. Po pierwsze, występuje gwałtowne i szybkie narastanie konfliktu dotyczącego impulsów agresywnych i/lub seksualnych, które wynikają z jakiegoś przeżycia lub sytuacji. Osoba jest konfrontowana z wewnętrznym konfliktem.

W rezultacie doświadcza i przeżywa te konflikty w sposób intensywny, co prowadzi do wystąpienia silnego lęku. Ten lęk osiąga bardzo wysoki poziom.

Pod wpływem tak silnego lęku, funkcja integracyjna ego, odpowiedzialna za utrzymanie spójności i zdolności funkcjonowania psychiki, ulega paraliżowi. Działanie pozostałych funkcji ego zostaje tymczasowo zawieszone.

Następnie, funkcja integracyjna ego stopniowo powraca do działania, próbując znaleźć „najlepsze możliwe rozwiązanie” dla konfliktów i lęku. W rezultacie, zachodzi zmiana w funkcjonowaniu i treści psychiki, aby osiągnąć nową równowagę.

W miarę upływu czasu, objawy psychozy zaczynają stopniowo krystalizować się i stają się bardziej widoczne i ustalone. Symptomy stanowią przejawy tego wewnętrznego konfliktu i reakcję organizmu na niego.

W ten sposób, proces powstawania objawów psychozy można opisać jako sekwencję wydarzeń, które obejmują narastający konflikt, silny lęk, paraliż funkcji ego, dążenie do nowej równowagi i stopniową krystalizację symptomów.

Objawy psychozy mogą się różnić w zależności od rodzaju choroby, ale najczęściej występujące to:

  1. Halucynacje – to doświadczanie zmysłowe rzeczy, które nie są obecne w rzeczywistości, np. słyszenie głosów, widzenie obrazów lub osób.
  2. Urojenia – to przekonania, które nie odpowiadają rzeczywistości, np. przekonanie o byciu prześladowanym lub otrzymywaniu specjalnych przesłań.
  3. Myśli natrętne – to powtarzające się myśli lub impulsy, które nie są kontrolowane przez osobę.
  4. Zaburzenia myślenia – to trudności w logicznym myśleniu, np. skakanie z tematu na temat lub trudności w wyrażaniu myśli.
  5. Zaburzenia nastroju – to zmiany nastroju, np. depresja lub mania.
  6. Zaburzenia zachowania – to zmiany w zachowaniu, np. agresywność lub wycofanie społeczne.
  7. Zaburzenia snu – to trudności z zasypianiem lub przebudzeniami w nocy.

 

Podziel się ze znajomymi!