osobowość antyspołeczna

Osoba o osobowości antyspołecznej (określana jest również jako osobowość dyssocjalna) charakteryzuje się nieprzestrzeganiem norm społecznych, wykazuje agresję wobec ludzi i zwierząt oraz nie doświadcza wyrzutów sumienia. Odczuwa skruchę tylko wtedy, gdy zostaje przyłapana na gorącym uczynku. Często stosuje manipulacje, oszustwa i kłamstwa, aby osiągnąć swoje cele. Jest skłonna do impulsywnych reakcji emocjonalnych, łatwo się irytuje i może przejawiać agresję.

Osoba o osobowości antyspołecznej nie przejmuje się konsekwencjami swoich ryzykownych działań ani własnym bezpieczeństwem. Jest nieodpowiedzialna, niezdolna do utrzymania stałej pracy, ma trudności z terminowym regulowaniem własnych zobowiązań finansowych, często też finalnie nie spłaca własnych długów. Osoba o osobowości antyspołecznej może nadużywać substancji psychoaktywnych, takich jak alkohol lub narkotyki. Dodatkowo, traci poczucie umiaru i nie ma krytycznych refleksji na temat własnych, niezgodnych z panującymi normami społecznymi zachowań.