osobowość paranoiczna

Osobowość paranoiczna jest zaburzeniem osobowości, które charakteryzuje się nadmierną  podejrzliwością, trudnościami w zaufaniu innym ludziom, długotrwałymi urazami, reakcjami gniewu, postawą ksobną oraz doszukiwaniem się teorii spiskowych. Osoby charakteryzujące się tym typem osobowości często przejawiają skłonność do interpretowania zachowań innych jako potencjalnie niebezpiecznych lub mających na celu wyrządzenie im szkody.

Osoby z tym zaburzeniem podejrzewają innych o wykorzystywanie i szkodzenie im, choć brakuje na to dowodów. Charakterystyczne jest dla nich projektowanie własnych negatywnych myśli i uczuć na innych. Oskarżają innych o to, co sami doświadczają lub myślą. Często interpretują neutralne zachowania innych jako wrogie i mają trudności z wybaczeniem. Są skłonne do atakowania innych w odpowiedzi na rzekome ataki na ich dobre imię, choć inni tego nie dostrzegają. Ponadto, mogą mieć nawracające podejrzenia niewierności partnera bez dostatecznych dowodów.

Objawy osobowości paranoicznej

Osoby z zaburzeniem osobowości paranoicznej są zazwyczaj skryte i nieufne wobec innych ludzi. Mają trudności z zaufaniem i często prześladują je myśli o lojalności innych. Z powodu nadmiernego braku zaufania i podejrzliwości osoby z osobowością paranoiczną często napotykają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji interpersonalnych. Boją się ufać innym i obawiają się ewentualnych ran. Niechętnie szukają pomocy, ponieważ utrzymują silne podejrzenia i nieufność. Życie z osobą z zaburzeniem osobowości paranoicznej może być trudne, ze względu na częste podejrzenia o niewierność partnera lub partnerki, które często nie mają podstaw w rzeczywistości.

Osoby te charakteryzuje nadmierna nieufność i podejrzliwość oraz trudność w zaufaniu innym osobom. Nawet w stosunku do najbliższych wykazują trudności w uznawaniu dobrych i szczerych intencji bliskich im osób, interpretując ich działania jako ukierunkowane przeciwko nim. Osoby z osobowością paranoiczną reagują nadwrażliwością na krytykę i negatywne opinie innych. Interpretują krytyczne komentarze jako atak na siebie i mogą podejmować działania obronne lub unikać kontaktu z krytykującymi je osobami.