Urojenia paranoidalne

Urojenia paranoidalne nazywane również urojeniami nieusystematyzowanymi, to rodzaj urojeń, w których osoba jest głęboko przekonana o tym, że jest prześladowana, obserwowana, śledzona, atakowana przez inne osoby, grupy lub instytucje lub jest celem spisku pomimo braku rzeczywistych dowodów na takie działania. Urojenia paranoidalne to niespójny, absurdalnym dziwaczny ciąg urojeń, które dotyczą wydarzeń statystycznie niemożliwych do zadziania się. Przykładami urojeń paranoidalnych są urojenia sterowania, urojenia wpływu na sytuację, urojenia odsłonięcia, urojenia prześladowcze oraz urojenia ksobne.  Urojenia paranoidalne są jednym z objawów wytwórczych …

myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane to termin używany w psychiatrii i psychologii, który odnosi się do sposobu myślenia, który jest chaotyczny, dezorganizowany lub trudny do zrozumienia. Jest to jeden z objawów występujących w różnych zaburzeniach psychicznych, w tym w schizofrenii. Myślenie zdezorganizowane może objawiać się na różne sposoby. Objawy myślenia zdezorganizowanego Skoki myślowe – osoba może wydawać się myśleć w sposób niespójny i przechodzić od jednego tematu do drugiego bez logicznego powiązania między nimi. Myślenie może charakteryzować się nagłymi zmianami tematu lub wątków …

idee nadwartościowe

Idee nadwartościowe

Idee nadwartościowe to przekonania, które są dość wiarygodne i zajmują dużą część uwagi pacjenta. Mogą mieć racjonalne uzasadnienie, a pacjent nie postrzega ich jako irracjonalnych, w odróżnieniu od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub obsesji. Osoba u której występuje myślenie nadwartościowe nie traci zazwyczaj kontaktu z rzeczywistością. Idee nadwartościowe często towarzyszą w przebiegu zaburzeń hipochondrycznych lub u osobowości paranoicznej. Myśli nadwartościowe to przekonania, które w zasadzie są prawdziwe i mogą mieć ogromny wpływ na decyzje, zachowania oraz zachowanie jednostki. Ich obecność jest bardzo …

paranoja

Paranoja

Paranoja to stan psychiczny charakteryzujący się głęboko zakorzenionym uczuciem lęku lub strachu przed realnym lub wyimaginowanym zagrożeniem, prześladowaniem lub spiskiem. Zazwyczaj opiera się na fałszywych lub niepełnych informacjach, ale w przypadku niektórych zaburzeń psychicznych paranoja może przybrać tak irracjonalną postać, że trudno ją obalić zdroworozsądkowymi argumentami. Tak zaawansowane stany paranoi nazywane są urojeniami. Paranoja to utrzymujący się  stran psychiczny, który wykracza poza zwykłe poczucie niepokoju lub podejrzliwości. Paranoja (zaburzenie urojeniowe) to stan psychiczny charakteryzujący się występowaniem intensywnych, chronicznych i irracjonalnych …

urojenia oddziaływania

Urojenia oddziaływania

Urojenia oddziaływania znane są także jako urojenia wpływu lub urojenia wpływu na zdarzenia. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jej myśli, działania lub zachowanie mają wpływ na rzeczywistość lub na wydarzenia wokół niej w sposób, który jest nielogiczny lub nierealny. Osoby cierpiące na urojenia oddziaływania często utożsamiają się z osobami o nadzwyczajnej mocy lub zdolnościach, wierząc, że ich myśli lub działania mogą kontrolować innych ludzi, otaczającą przyrodę lub wydarzenia społeczne. Przykłady urojeń oddziaływania obejmują przekonanie, że …

urojenia zazdrości

Urojenia zazdrości

Urojenia zazdrości to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jej partner seksualny jest niewierny lub ma relacje intymne z innymi osobami, pomimo braku dowodów na takie zachowania ze strony partnera. Urojenia te często wywołują silne uczucia zazdrości, niepokoju i podejrzeń. Osoby cierpiące na urojenia zazdrości często interpretują niewinne sygnały lub wydarzenia jako potwierdzenie swoich urojeń. Mogą monitorować partnera, szukać dowodów na jego rzekomą niewierność lub konfrontować go z podejrzeniami, co może prowadzić do konfliktów i napiętych relacji. Urojenia …

syndrom Otella

Syndrom Otella

Syndrom Otella to zaburzenie paranoidalne polegające na obsesyjnym i nieuzasadnionym przekonaniu o tym, że partner lub małżonek jest niewierny emocjonalnie lub dopuścił się zdrady. Zaburzenie to swoją nazwę wywodzi od postaci literackiej – Otella – z tragedii Williama Szekspira, który stał się ofiarą podobnych urojeń. Syndrom Otella jest uważany za rodzaj zaburzenia paranoidalnego i jest często związany z obsesyjnym myśleniem i lękiem przed utratą partnera. Może prowadzić do napiętych relacji, konfliktów i stanów lękowych zarówno u osoby cierpiącej na to …

urojenia hipochondryczne

Urojenia hipochondryczne

Urojenia hipochondryczne określane są również jako urojenia somatyczne. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jest ciężko chora lub ma poważne schorzenia zdrowotne, mimo braku medycznych dowodów na istnienie takiej choroby. Osoby z urojeniami hipochondrycznymi często koncentrują się na swoim zdrowiu, dokładnie analizując różne objawy fizyczne i interpretując je jako dowody na obecność choroby, pomimo braku medycznych potwierdzeń. Urojenia hipochondryczne mogą prowadzić do niepotrzebnych wizyt u lekarzy, przeprowadzania niepotrzebnych badań medycznych oraz odczuwania nieuzasadnionego strachu przed chorobami. …

urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze to rodzaj urojeń, w których pacjent jest przekonany, że jest prześladowany, szpiegowany, śledzony lub atakowany przez innych, choć brak jest rzeczywistych dowodów na takie działania wobec niego. Urojenia prześladowcze są często charakterystyczne dla schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, ale mogą również występować w izolacji jako samodzielny problem. Przykłady urojeń prześladowczych Osoby doświadczające urojeń prześladowczych mogą być przekonane, że są obserwowane przez tajne służby, agencje rządowe, obcy lub inne osoby. Mogą twierdzić, że ich telefony są podsłuchiwane, że ich …