Psychopatologia

Podwójne wiązanie

Termin podwójne wiązanie w kontekście psychologicznym został wprowadzony przez Gregory’ego Batesona w latach 50. XX wieku. Odnosi się on do specyficznego rodzaju komunikacji lub sytuacji, w których jedna osoba otrzymuje sprzeczne, trudne do pogodzenia lub niejednoznaczne informacje od innych osób, najczęściej spokrewnionych. Podwójnym wiązaniem nazywamy sytuację, w której osoba otrzymuje sprzeczne komunikaty, co generuje u …

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Objawy psychotyczne

Objawy psychotyczne charakteryzują się utratą kontaktu z rzeczywistością i zaburzeniami percepcji, myślenia oraz funkcjonowania emocjonalnego. Osoby doświadczające objawów psychotycznych mogą mieć trudności w odróżnianiu rzeczywistości od swoich własnych przekonań, fantazji lub urojeń. Najczęstszym zaburzeniem, które wiąże się z objawami psychotycznymi, jest schizofrenia, ale mogą one również towarzyszyć innym zaburzeniom psychicznym, takich jak zaburzenie afektywne dwubiegunowe, …

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Zaburzenia myślenia

W Zaburzeniach myślenia może występować dezorganizacja myślenia, co objawia się trudnościami w utrzymaniu logicznego toku myślenia, tworzeniu sensownych zdań lub skakaniem z tematu na temat. Mogą również występować trudności w koncentracji i trudności w przetwarzaniu informacji. Podziel się ze znajomymi!

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Urojenia

Urojenia są to przekonania niezgodne z rzeczywistością. Mogą obejmować urojenia prześladowcze, ksobne (przekonania o prześladowaniu lub spisku), urojenia wielkościowe (przekonania o nadzwyczajnych zdolnościach lub znaczeniu), urojenia odnoszące się do ciała (przekonania o nieprawidłowościach lub zmianach w ciele) lub urojenia religijne. Podziel się ze znajomymi!

Podziel się ze znajomymi!
Psychopatologia

Halucynacje

Halucynacje to doświadczenia zmysłowe, które nie są związane z rzeczywistością. Najczęstsze halucynacje występujące w psychozach to halucynacje słuchowe, w których osoba słyszy głosy, których nie słyszą inni. Mogą również występować halucynacje wzrokowe, dotykowe, smakowe lub węchowe. Podziel się ze znajomymi!

Podziel się ze znajomymi!