otępienie w chorobie Alzheimera

Otępienie w chorobie Alzheimera

Choroba Alzheimera to pierwotna choroba zwyrodnieniowa mózgu, której etiologia jest nieznana. Charakteryzuje się określonymi cechami neuropatologicznymi i neurochemicznymi. Początek choroby jest zazwyczaj trudny do ustalenia, a jej rozwój następuje powoli, jednak stale postępuje przez okres kilku lat. Choroba Alzheimera charakteryzuje się obecnością patologicznych zmian w mózgu, takich jak złogi beta-amyloidu i splątki neurofibrylarne, które prowadzą do uszkodzenia i śmierci komórek nerwowych. W miarę postępu choroby objawy stają się coraz bardziej nasilone, prowadząc w końcu do całkowitego upośledzenia funkcji poznawczych i …

Zaburzenia postrzegania

Zaburzenia postrzegania to obszar psychopatologii, który obejmuje szereg różnych dysfunkcji percepcyjnych, które mogą prowadzić do nieprawidłowych lub zniekształconych doznań sensorycznych. Zaburzenia te mogą dotyczyć jednego lub wielu zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak czy węch, prowadząc do zakłóceń w odbiorze rzeczywistości. Najczęściej zaburzenia postrzegania przejawiają się w postaci halucynacji (omamów). Zaburzenia wzrokowe mogą obejmować różne formy, takie jak halucynacje wzrokowe (widzenie rzeczy, które nie istnieją), omamy wzrokowe (zniekształcone lub wyolbrzymione wrażenie rzeczywistości) lub iluzje (błędne interpretacje rzeczywistości). Mogą występować …

Urojenia paranoiczne

Urojenia paranoiczne nazywane są również urojeniami usystematyzowanymi. Urojenia te są rodzajem zaburzeń myślenia, w których osoba posiada jakieś przekonania, mimo braku rzeczywistych dowodów na ich potwierdzenie. Urojenia te są usystematyzowane w sensie, że są logicznie spójne ze sobą i dotyczą teoretycznie możliwych do zadziania się wydarzeń, co sprawia, że osoba dotknięta tymi urojeniami jest przekonana o ich prawdziwości i jest niewzruszona w swoim przekonaniu. Przykładami urojeń paranoicznych są urojenia niewierności, urojenia dysmorfofobiczne, urojenia hipochondryczne, urojenia pieniacze. Urojenia paranoiczne występują w …

omnipotencja

Omnipotencja

Termin omnipotencja pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „wszechmocność” – jest połączeniem słów: potentia (moc, siła, zdolność) oraz omnia, omnium (oznaczających wszystko). W psychologii, termin ten odnosi się do postawy jednostki, która uważa, że ma pełną kontrolę nad swoim życiem i otaczającym ją światem. Osoby, które stosują mechanizm obronny omnipotentnej kontroli, wierzą, że są w stanie kontrolować swoje otoczenie, wydarzenia oraz ludzi, którzy przebywają w ich otoczeniu. Omnipotencja może być uważana za formę mechanizmu obronnego, ponieważ pomaga jednostce radzić sobie …

Omnipotentna kontrola

Omnipotentna kontrola jest zaliczana do pierwotnych mechanizmów obronnych i wiąże się z potrzebą bądź przymusem sprawowania kontroli nad wszystkimi aspektami życia, oraz potrzebą i determinacją w dążeniu do posiadania władzy. Polega na przekonaniu, że jednostka ma pełną kontrolę nad otaczającym ją światem oraz zdarzeniami, które się w nim dzieją. Omnipotentna kontrola wywołuje iluzję kontroli, która pomaga jednostce czuć się bezpiecznie i chroni ją przed lękiem przed tym, co nieznane i nieprzewidywalne. Cechy omnipotentnej kontroli Charakteryzuje się nierealistycznym, przesadnym poczuciem sprawstwa, wszechmocy, wszechsiły. Ludzi o …

Urojenia paranoidalne

Urojenia paranoidalne nazywane również urojeniami nieusystematyzowanymi, to rodzaj urojeń, w których osoba jest głęboko przekonana o tym, że jest prześladowana, obserwowana, śledzona, atakowana przez inne osoby, grupy lub instytucje lub jest celem spisku pomimo braku rzeczywistych dowodów na takie działania. Urojenia paranoidalne to niespójny, absurdalnym dziwaczny ciąg urojeń, które dotyczą wydarzeń statystycznie niemożliwych do zadziania się. Przykładami urojeń paranoidalnych są urojenia sterowania, urojenia wpływu na sytuację, urojenia odsłonięcia, urojenia prześladowcze oraz urojenia ksobne.  Urojenia paranoidalne są jednym z objawów wytwórczych …

myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane to termin używany w psychiatrii i psychologii, który odnosi się do sposobu myślenia, który jest chaotyczny, dezorganizowany lub trudny do zrozumienia. Jest to jeden z objawów występujących w różnych zaburzeniach psychicznych, w tym w schizofrenii. Myślenie zdezorganizowane może objawiać się na różne sposoby. Objawy myślenia zdezorganizowanego Skoki myślowe – osoba może wydawać się myśleć w sposób niespójny i przechodzić od jednego tematu do drugiego bez logicznego powiązania między nimi. Myślenie może charakteryzować się nagłymi zmianami tematu lub wątków …

idee nadwartościowe psychologia

Idee nadwartościowe

Idee nadwartościowe to przekonania, które są dość wiarygodne i zajmują dużą część uwagi pacjenta. Mogą mieć racjonalne uzasadnienie, a pacjent nie postrzega ich jako irracjonalnych, w odróżnieniu od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub obsesji. Osoba u której występuje myślenie nadwartościowe nie traci zazwyczaj kontaktu z rzeczywistością. Idee nadwartościowe często towarzyszą w przebiegu zaburzeń hipochondrycznych lub u osobowości paranoicznej. Myśli nadwartościowe to przekonania, które w zasadzie są prawdziwe i mogą mieć ogromny wpływ na decyzje, zachowania oraz zachowanie jednostki. Ich obecność jest bardzo …

paranoja psychiatria

Paranoja

Paranoja (zaburzenie urojeniowe) to stan psychiczny charakteryzujący się występowaniem intensywnych, chronicznych i irracjonalnych urojeń paranoidalnych. Urojenia paranoidalne to fałszywe przekonania lub sądy wygłaszane z dużą pewnością, pomimo braku medycznych lub logicznych dowodów na ich prawdziwość. Osoby cierpiące na paranoję często mają przekonania o prześladowaniu, spiskach przeciwko nim, zdradach lub innych zagrożeniach, które wydają się nierealne dla innych. Objawy paranoi Urojenia paranoidalne Urojenia paranoidalne to przekonania o prześladowaniu lub spiskach, często irracjonalne i trudne do obalenia. Nadmierna podejrzliwość Osoba jest nieufna …