urojenia paranoidalne
Psychopatologia

Urojenia paranoidalne

Urojenia paranoidalne nazywane również urojeniami prześladowczymi, to rodzaj urojeń, w których osoba jest głęboko przekonana o tym, że jest prześladowana, obserwowana, śledzona, atakowana przez inne osoby, grupy lub instytucje lub jest celem spisku pomimo braku rzeczywistych dowodów na takie działania. Urojenia paranoidalne są jednym z objawów wytwórczych występujących w niektórych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia, …

myślenie zdezorganizowane
Psychopatologia

Myślenie zdezorganizowane

Myślenie zdezorganizowane to termin używany w psychiatrii i psychologii, który odnosi się do sposobu myślenia, który jest chaotyczny, dezorganizowany lub trudny do zrozumienia. Jest to jeden z objawów występujących w różnych zaburzeniach psychicznych, w tym w schizofrenii. Myślenie zdezorganizowane może objawiać się na różne sposoby. Objawy myślenia zdezorganizowanego Skoki myślowe – osoba może wydawać się …

Psychopatologia

Idee nadwartościowe

Idee nadwartościowe to przekonania, które są dość wiarygodne i zajmują dużą część uwagi pacjenta. Mogą mieć racjonalne uzasadnienie, a pacjent nie postrzega ich jako irracjonalnych, w odróżnieniu od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub obsesji. Osoba u której występuje myślenie nadwartościowe nie traci zazwyczaj kontaktu z rzeczywistością. Idee nadwartościowe często towarzyszą w przebiegu zaburzeń hipochondrycznych lub u osobowości …

Psychopatologia

Paranoja

Paranoja to stan psychiczny charakteryzujący się występowaniem intensywnych, chronicznych i irracjonalnych urojeń paranoidalnych. Urojenia paranoidalne to fałszywe przekonania lub sądy wygłaszane z dużą pewnością, pomimo braku medycznych lub logicznych dowodów na ich prawdziwość. Osoby cierpiące na paranoję często mają przekonania o prześladowaniu, spiskach przeciwko nim, zdradach lub innych zagrożeniach, które wydają się nierealne dla innych. …

Psychopatologia

Urojenia zazdrości

Urojenia zazdrości to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jej partner seksualny jest niewierny lub ma relacje intymne z innymi osobami, pomimo braku dowodów na takie zachowania ze strony partnera. Urojenia te często wywołują silne uczucia zazdrości, niepokoju i podejrzeń. Osoby cierpiące na urojenia zazdrości często interpretują niewinne sygnały lub wydarzenia jako potwierdzenie …