przyczyny schizofrenii

Przyczyny schizofrenii

Ze względu na różnorodność objawów oraz przebiegu, w przypadku schizofrenii nie można wskazać jednej jej przyczyny, bądź też jednego mechanizmu warunkującego jej wystąpienie. Jakie są więc główne czynniki etiologiczne schizofrenii? Naukowcy badający to zagadnienie najczęściej wskazują na kluczową w patomechanizmie schizofrenii rolę czynników biologicznych oraz psychospołecznych, a etiologia schizofrenii określana jest jako polikauzalna. Model biologiczny koncentruje się głównie na poszukiwaniach genetycznych i konstytucjonalnych uwarunkowań schizofrenii, prowadzone są badania rodowe sprawdzające znaczenie genotypu oraz fenotypu. Badania genetyczne wskazują na poligeniczny charakter zaburzeń schizofrenicznych, natomiast badania rodowe wskazują na dużą niezgodność zachorowań wśród bliźniąt jednojajowych (50% – 70%). Jak zauważają psychologowie Strelau …