syndrom Otella psychologia

Syndrom Otella

Syndrom Otella to zaburzenie paranoidalne polegające na obsesyjnym i nieuzasadnionym przekonaniu o tym, że partner lub małżonek jest niewierny emocjonalnie lub dopuścił się zdrady. Zaburzenie to swoją nazwę wywodzi od postaci literackiej – Otella – z tragedii Williama Szekspira, który stał się ofiarą podobnych urojeń. …

Urojenia hipochondryczne

Urojenia hipochondryczne określane są również jako urojenia somatyczne. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jest ciężko chora lub ma poważne schorzenia zdrowotne, mimo braku medycznych dowodów na istnienie takiej choroby. Osoby z urojeniami hipochondrycznymi często koncentrują się na swoim zdrowiu, dokładnie …

urojenia prześladowcze psychologia

Urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze to rodzaj urojeń, w których pacjent jest przekonany, że jest prześladowany, szpiegowany, śledzony lub atakowany przez innych, choć brak jest rzeczywistych dowodów na takie działania wobec niego. Urojenia prześladowcze są często charakterystyczne dla schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, ale mogą również występować w …

depresja psychotyczna psychologia

Depresja psychotyczna

Depresja psychotyczna znana także jako depresja z objawami psychotycznymi lub depresja urojeniowa, to rodzaj depresji, w przebiegu której występują dodatkowo objawy psychotyczne. Objawy psychotyczne to doświadczenia, które wydają się oderwane od rzeczywistości i w przypadku depresji psychotycznej mogą obejmować urojenia (czyli fałszywe przekonania, które nie …

urojenia wielkościowe psychologia

Urojenia wielkościowe

Urojenia wielkościowe to rodzaj urojeń, w których osoba jest głęboko przekonana, że jest kimś innym, zazwyczaj znaczącą lub znaną osobą historyczną, literacką, religijną lub publiczną. Urojenia te dotyczą zmiany tożsamości lub przekonania, że jednostka jest kimś wyjątkowym lub istotnym w sposób niezgodny z rzeczywistością. Urojenia …