idee nadwartościowe

Idee nadwartościowe

Idee nadwartościowe to przekonania, które są dość wiarygodne i zajmują dużą część uwagi pacjenta. Mogą mieć racjonalne uzasadnienie, a pacjent nie postrzega ich jako irracjonalnych, w odróżnieniu od zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych lub obsesji. Osoba u której występuje myślenie nadwartościowe nie traci zazwyczaj kontaktu z rzeczywistością. Idee nadwartościowe często towarzyszą w przebiegu zaburzeń hipochondrycznych lub u osobowości paranoicznej. Myśli nadwartościowe to przekonania, które w zasadzie są prawdziwe i mogą mieć ogromny wpływ na decyzje, zachowania oraz zachowanie jednostki. Ich obecność jest bardzo często charakterystyczna dla wynalazców i reformatorów, którzy wyznają silne przekonania i dążą do ich realizacji. Jednakże, gdy całe zachowanie jednostki …

paranoja

Paranoja

Paranoja to stan psychiczny charakteryzujący się głęboko zakorzenionym uczuciem lęku lub strachu przed realnym lub wyimaginowanym zagrożeniem, prześladowaniem lub spiskiem. Zazwyczaj opiera się na fałszywych lub niepełnych informacjach, ale w przypadku niektórych zaburzeń psychicznych paranoja może przybrać tak irracjonalną postać, że trudno ją obalić zdroworozsądkowymi argumentami. Tak zaawansowane stany paranoi nazywane są urojeniami. Paranoja to utrzymujący się  stran psychiczny, który wykracza poza zwykłe poczucie niepokoju lub podejrzliwości. Paranoja (zaburzenie urojeniowe) to stan psychiczny charakteryzujący się występowaniem intensywnych, chronicznych i irracjonalnych urojeń paranoidalnych. Urojenia paranoidalne to fałszywe przekonania lub sądy wygłaszane z dużą pewnością, pomimo braku medycznych lub logicznych dowodów na …

urojenia zazdrości

Urojenia zazdrości

Urojenia zazdrości to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jej partner seksualny jest niewierny lub ma relacje intymne z innymi osobami, pomimo braku dowodów na takie zachowania ze strony partnera. Urojenia te często wywołują silne uczucia zazdrości, niepokoju i podejrzeń. Osoby cierpiące na urojenia zazdrości często interpretują niewinne sygnały lub wydarzenia jako potwierdzenie swoich urojeń. Mogą monitorować partnera, szukać dowodów na jego rzekomą niewierność lub konfrontować go z podejrzeniami, co może prowadzić do konfliktów i napiętych relacji. Urojenia zazdrości mogą mieć wpływ na jakość życia zarówno osoby cierpiącej na te urojenia, jak i jej partnera. Leczenie urojeń zazdrości …

syndrom Otella

Syndrom Otella

Syndrom Otella to zaburzenie paranoidalne polegające na obsesyjnym i nieuzasadnionym przekonaniu o tym, że partner lub małżonek jest niewierny emocjonalnie lub dopuścił się zdrady. Zaburzenie to swoją nazwę wywodzi od postaci literackiej – Otella – z tragedii Williama Szekspira, który stał się ofiarą podobnych urojeń. Syndrom Otella jest uważany za rodzaj zaburzenia paranoidalnego i jest często związany z obsesyjnym myśleniem i lękiem przed utratą partnera. Może prowadzić do napiętych relacji, konfliktów i stanów lękowych zarówno u osoby cierpiącej na to zaburzenie, jak i u jej partnera. Objawy syndromu Otella Osoby cierpiące na syndrom Otella są przekonane o zdradzie partnera, pomimo …

urojenia hipochondryczne

Urojenia hipochondryczne

Urojenia hipochondryczne określane są również jako urojenia somatyczne. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jest ciężko chora lub ma poważne schorzenia zdrowotne, mimo braku medycznych dowodów na istnienie takiej choroby. Osoby z urojeniami hipochondrycznymi często koncentrują się na swoim zdrowiu, dokładnie analizując różne objawy fizyczne i interpretując je jako dowody na obecność choroby, pomimo braku medycznych potwierdzeń. Urojenia hipochondryczne mogą prowadzić do niepotrzebnych wizyt u lekarzy, przeprowadzania niepotrzebnych badań medycznych oraz odczuwania nieuzasadnionego strachu przed chorobami. Osoby doświadczające tych urojeń mogą być przekonane, że są ciągle źle diagnozowane lub, że lekarze ukrywają przed nimi prawdziwą naturę …

urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze to rodzaj urojeń, w których pacjent jest przekonany, że jest prześladowany, szpiegowany, śledzony lub atakowany przez innych, choć brak jest rzeczywistych dowodów na takie działania wobec niego. Urojenia prześladowcze są często charakterystyczne dla schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, ale mogą również występować w izolacji jako samodzielny problem. Przykłady urojeń prześladowczych Osoby doświadczające urojeń prześladowczych mogą być przekonane, że są obserwowane przez tajne służby, agencje rządowe, obcy lub inne osoby. Mogą twierdzić, że ich telefony są podsłuchiwane, że ich listy czy e-maile są monitorowane lub że są celem intryg lub spisków. Urojenia prześladowcze mogą prowadzić do znacznego stresu i …

urojenia wielkościowe

Urojenia wielkościowe

Urojenia wielkościowe to rodzaj urojeń, w których osoba jest głęboko przekonana, że jest kimś innym, zazwyczaj znaczącą lub znaną osobą historyczną, literacką, religijną lub publiczną. Urojenia te dotyczą zmiany tożsamości lub przekonania, że jednostka jest kimś wyjątkowym lub istotnym w sposób niezgodny z rzeczywistością. Urojenia te mogą również obejmować przypisywanie sobie roli bliskiego doradcy ważnych postaci, bycia ich przyjacielem. Urojenia wielkościowe niekoniecznie muszą odnosić się do samej osoby, która je wyraża. Mogą być związane z przekonaniem, że jej daleki przodek był wybitną postacią lub doradcą znanej osobistości. Objawy urojeń wielkościowych Przykładowo, osoba doświadczająca urojeń wielkościowych może być przekonana, że jest …

urojenia ksobne

Urojenia ksobne

Urojenia dotyczą fałszywych lub niezgodnych z rzeczywistością przekonań, które utrzymują się mimo braku dowodów lub logicznego ich uzasadnienia. Osoby doświadczające urojeń wierzą w swoje przekonania w sposób niezachwiany, pomimo tego, że nie są one zgodne z obserwowanym światem lub przeczą im dowody przedstawiane przez innych ludzi. Urojenia są jednym z objawów wytwórczych występujących w przypadku schizofrenii oraz innych zaburzeń psychotycznych. Urojenia manifestują się poprzez utrzymywanie fałszywych przekonań, które są odporne na próby racjonalnego ich wyperswadowania. Urojenia o charakterze prześladowczym są powszechnie występujące w tych przypadkach, na przykład przekonania o prześladowaniu przez kosmitów. Urojenia odnoszenia Urojenia ksobne nazywane także urojeniami odnoszenia, …

inkoherencja

Inkoherencja

Inkoherencja odnosi się do braku spójności, logicznego porządku lub zrozumienia w wypowiedzi lub myśleniu osoby. Jest to stan, w którym osoba wypowiada się w sposób niespójny, chaotyczny lub trudny do zrozumienia dla innych. Inkoherencja może objawiać się poprzez skakanie z tematu na temat, używanie niezwiązanych ze sobą słów lub zdań, tworzenie niezrozumiałych lub chaotycznych konstrukcji zdaniowych, brak spójności w logicznym toku myślenia czy też nieprzewidywalne i niezrozumiałe skojarzenia. Charakterystyczne objawy to niejasne i indywidualne zasady tworzenia i używania pojęć, utrata płynności, nagłe zmiany i przesunięcia wątków wypowiedzi oraz brak uwzględniania rzeczywistości. W przypadkach łagodniejszych, wypowiedzi chorego mogą jeszcze być zrozumiałe, …