przyczyny schizofrenii

Przyczyny schizofrenii

Ze względu na różnorodność objawów oraz przebiegu, w przypadku schizofrenii nie można wskazać jednej jej przyczyny, bądź też jednego mechanizmu warunkującego jej wystąpienie. Jakie są więc główne czynniki etiologiczne schizofrenii? Naukowcy badający to zagadnienie najczęściej wskazują na kluczową w patomechanizmie schizofrenii rolę czynników biologicznych oraz …

objawy schizofrenii

Objawy schizofrenii

Objawy schizofrenii występują w wielu sferach funkcjonowania człowieka. Głównymi klinicznymi objawami choroby są tak zwane objawy pozytywne i objawy negatywne. Pomimo tego, iż schizofrenia nie jest zaliczana do zaburzeń neurokognitywnych, jednymi z najbardziej charakterystycznych zaburzeń schizofrenicznych są zaburzenia sfery poznawczej przejawiające się w postaci poważnych …

przebieg schizofrenii

Przebieg schizofrenii

Psycholog Kaplan ze współpracownikami w 2004 zdefiniowali schizofrenię, jako zaburzenie psychotyczne o nieznanej etiologii i różnorodnych objawach. Charakteryzuje się występowaniem objawów pozytywnych (wytwórczych) i objawów negatywnych (ubytkowych). Objawy schizofrenii są przyczyną zaburzeń myślenia, afektu, zachowania oraz funkcjonowania społecznego i zawodowego. Schizofrenia zwykle przebiega przewlekle, a …

Schizofrenia

Odpowiadając na pytanie – czym jest schizofrenia – należy jednoznacznie stwierdzić, że jest jednym z najbardziej tajemniczych zaburzeń psychicznych. Niewątpliwie na tę opinię wpływa zróżnicowany obraz oraz różnorodny przebieg kliniczny choroby. Jest ona poważnym wyzwaniem dla badaczy, ponieważ pomimo powstania wielu teorii próbujących wyjaśnić etiologię …