Rozmowa terapeutyczna

rozmowa terapeutyczna

Rozmowa terapeutyczna to proces interakcji między terapeutą, a klientem, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, poznawczych i społecznych. W rozmowie terapeutycznej klient ma możliwość wyrażenia swoich uczuć, myśli i doświadczeń, a terapeuta pomaga mu zrozumieć przyczyny problemów oraz znaleźć sposoby na ich rozwiązanie.

Rozmowa terapeutyczna odbywa się zwykle w prywatnej atmosferze, w gabinecie terapeuty lub online. Terapeuta kieruje rozmowę, stawia pytania, słucha uważnie i udziela wsparcia emocjonalnego. W zależności od podejścia terapeutycznego, rozmowa może skupiać się na różnych obszarach, takich jak emocje, myśli, zachowania, relacje międzyludzkie, traumy czy sposoby radzenia sobie ze stresem.

W rozmowie terapeutycznej terapeuta stara się również pomóc klientowi w identyfikacji negatywnych wzorców myślenia i zachowań, które przyczyniają się do problemów. Następnie proponuje strategie i techniki, które pomogą klientowi zmienić te wzorce na bardziej pozytywne i skuteczne. Ważnym aspektem rozmowy terapeutycznej jest także budowanie relacji między terapeutą, a klientem opartej na zaufaniu, akceptacji i szacunku.

Psychoterapeuta przeprowadza wywiad terapeutyczny, który ma na celu zebranie jak najwięcej informacji na temat problemów klienta oraz dotychczasowego rozwoju, aby móc lepiej zrozumieć jego osobowość. Zazwyczaj nikt inny nie ma tak dokładnego i uporządkowanego obrazu naszej osoby jak terapeuta. Osoby z naszego najbliższego otoczenia rzadko zastanawiają się nad przyczynami naszych zachowań i emocji, a często nie mają dostępu do tych informacji. Terapeuta jest w stanie dokładnie przeanalizować nasze zachowania i związki przyczynowo-skutkowe w naszym życiu.

Podczas sesji terapeutycznej terapeuta nie udziela prostych rad ani nie formułuje bezpośrednich instrukcji. Zamiast tego, stara się prowadzić rozmowę w sposób, który pozwoli klientowi odkryć własne wartości, potrzeby i odpowiedzi. W relacji terapeutycznej, w przeciwieństwie do zwykłych relacji międzyludzkich, występuje asymetria. Oznacza to, że podczas 60-minutowej sesji terapeutycznej, psychoterapeuta koncentruje się wyłącznie na kliencie –  jest całkowicie skoncentrowany na jego potrzebach i problemach. Nie ma tutaj wzajemności, jak w przypadku relacji przyjacielskich.