diagnoza schizofrenii
Psychologia

WAIS-R i WISC-R – co mierzą Skale Inteligencji Wechslera

Test inteligencji WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale) przeznaczony jest do badania osób dorosłych, obecnie używa się zrewidowanej wersji WAIS-R. Wechsler tworząc to narzędzie dokonał aktualizacji wydanego w 1939 roku Testu Inteligencji Wechsler–Bellevue, a jego pierwsza wersja testu została opublikowana przez Wechslera w 1955 roku. Wersją testu przeznaczoną do badania dzieci jest WISC (Wechsler Intelligence Scale …

Podziel się ze znajomymi!
diagnoza psychologiczna
Psychologia

Diagnoza psychologiczna – zaburzenia funkcjonalne i organiczne

Diagnoza różnicowa zaburzeń organicznych i czynnościowych jest jedną z podstawowych umiejętności psychologa klinicznego. Przeprowadzenie takiego procesu diagnostycznego jest możliwe przez zastosowanie w badaniach między innymi Skali Inteligencji Wechslera WAIS-R. Charakterystyka porównawcza diagnozy psychologicznej profilu funkcjonalnego względem organicznego opierać się będzie w przypadku tego narzędzia na analizie wyników uzyskiwanych w 11 testach: Wiadomości Obniżenie wyników spowodowane …

Podziel się ze znajomymi!
epizod psychotyczny
Psychologia

Epizod psychotyczny

Ostry wielopostaciowy epizod psychotyczny skrótowo nazywany epizodem psychotycznym definiowany jest w Klasyfikacji ICD-10 pod kodem F23 jako pojedyncze, incydentalne ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne. Grupę tych zaburzeń cechuje występowanie objawów psychotycznych, takich jak urojenia, omamy (halucynacje) i zaburzenia postrzegania. Objawy te cechują się zwykle nagłym początkiem i gwałtownym przebiegiem i utrzymują się zazwyczaj krócej niż …

Podziel się ze znajomymi!