subiektywna jakość życia
Psychologia

Jakość życia jako funkcja zaradności człowieka

W nowoczesnym społeczeństwie sukces jest jednym z kluczowych pojęć w ocenie satysfakcji z własnego życia, a dla wielu jest wręcz miarą wartości człowieka. Ratajczak uważa (2005), iż pojęcie jakości życia jest obecne w myśleniu o własnej przyszłości, o indywidualnych karierach, planach życiowych i aspiracjach zawodowych, w projektach odnoszących się do budowy własnej tożsamości i wzbogacania …

Podziel się ze znajomymi!
poczucie jakości życia
Psychologia

Teorie bottom – up i top – down w badaniach jakości życia

W obrębie subiektywnego ujęcia jakości życia można wyróżnić dwa rodzaje teorii: „bottom – up” i „top – down” – „góra – dół” i „dół – góra”. Wspólnym założeniem teorii „bottom – up” i „top – down” jest istnienie pełnej harmonii między emocjonalnymi i poznawczymi ocenami jakości życia. Teorie „bottom – up” (z dołu do góry) …

Podziel się ze znajomymi!
aspekt jakości życia
Psychologia

Emocjonalny oraz poznawczy aspekt jakości życia

O jakości życia można mówić w dwóch aspektach – emocjonalnym i poznawczym. Kowalik (1995) łączy te dwa aspekty z samopoczuciem odczuwanym w danym okresie oraz refleksyjną oceną własnego życia. Autor podkreśla że jednak nigdy nie doszło do teoretycznego scalenia refleksyjno-oceniającego i przeżyciowo-doświadczeniowego aspektu jakości życia człowieka. Emocjonalny aspekt jakości życia związany jest z proporcjami emocji …

Podziel się ze znajomymi!