psychofarmakoterapia

Psychofarmakoterapia

Psychofarmakoterapia to dziedzina psychiatrii koncentrująca się na wykorzystaniu leków psychoaktywnych, zwanych psychotropowymi do leczenia różnych zaburzeń psychicznych. Leki psychotropowe wpływają na centralny układ nerwowy, modyfikują jego funkcjonowanie i przynoszą efekty terapeutyczne, co prowadzi do redukcji objawów zaburzeń psychicznych. Ta forma terapii jest integralną częścią opieki psychiatrycznej i psychiatrzy często stosują ją, aby pomóc pacjentom w radzeniu sobie z chorobami takimi jak depresja, schizofrenia, zaburzenia lękowe lub zaburzenia nastroju. Historia psychofarmakoterapii Psychofarmakoterapia ma długą historię, ale jej współczesna forma zyskała na …

rozmowa terapeutyczna

Rozmowa terapeutyczna

Rozmowa terapeutyczna to proces interakcji między terapeutą, a klientem, którego celem jest pomoc w rozwiązywaniu problemów emocjonalnych, poznawczych i społecznych. W rozmowie terapeutycznej klient ma możliwość wyrażenia swoich uczuć, myśli i doświadczeń, a terapeuta pomaga mu zrozumieć przyczyny problemów oraz znaleźć sposoby na ich rozwiązanie. Rozmowa terapeutyczna odbywa się zwykle w prywatnej atmosferze, w gabinecie terapeuty lub online. Terapeuta kieruje rozmowę, stawia pytania, słucha uważnie i udziela wsparcia emocjonalnego. W zależności od podejścia terapeutycznego, rozmowa może skupiać się na różnych …

Kontrakt terapeutyczny Enright’a

Zgodnie modelem zawierania kontraktu zaproponowanym przez Johna Enright’a, kontrakt terapeutyczny jest umową zawartą przez psychoterapeutę i klienta, która dokładnie precyzuje warunki w jakich będą odbywały się spotkania terapeutyczne oraz jaki będzie cel tych spotkań. Warto zaznaczyć, iż terapeuta zawierając kontrakt nie powinien w nim gwarantować klientowi osiągnięcia celu terapeutycznego, gdyż sukces terapii jest zdecydowanie uzależniony od postawy i aktywności klienta. Tak rozumiany kontrakt jest umową gwarantującą klientowi rzetelne działanie terapeuty nie gwarantując jednocześnie, że obrany cel zostanie osiągnięty. Zawarcie kontraktu …