Upośledzenie umysłowe F70-F79

Upośledzenie umysłowe F70-F79

F70-F79 Upośledzenie umysłowe

F70 Upośledzenie umysłowe lekkie
F71 Upośledzenie umysłowe umiarkowane
F72 Upośledzenie umysłowe znaczne
F73 Upośledzenie umysłowe głębokie
F78 Inne upośledzenie umysłowe
F79 Upośledzenie umysłowe, nie określone

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) w Klasyfikacji ICD-10 – Międzynarodowa klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych