zaburzenia poznawcze

Zaburzenia poznawcze bądź też dokładniej – zaburzenia procesów poznawczych, są związane z upośledzeniem funkcji poznawczych, czyli zdolności mózgu do przetwarzania informacji, takich jak myślenie, zapamiętywanie, skupianie uwagi, rozumienie, planowanie i podejmowanie decyzji. Mogą mieć różne przyczyny, w tym genetyczne, neurologiczne, pourazowe, związane z chorobami psychicznymi lub związane z używaniem substancji psychoaktywnych. W Międzynarodowej klasyfikacji chorób i problemów zdrowotnych ICD-10 wyróżnione zostały F06.7 Łagodne zaburzenia procesów poznawczych.

Przykłady zaburzeń poznawczych

  • Zaburzenia koncentracji – osoby z tym zaburzeniem mają trudności w skupianiu uwagi na zadaniu i utrzymaniu go przez dłuższy czas. Mogą być rozproszone, szybko znużone i mieć trudności z utrzymaniem koncentracji na jednej czynności.
  • Zaburzenia pamięci –  zaburzenia pamięci mogą obejmować trudności w zapamiętywaniu nowych informacji, utrzymaniu informacji w krótkotrwałej pamięci lub odzyskiwaniu informacji z pamięci długotrwałej. Mogą być związane z uszkodzeniem mózgu, chorobami neurodegeneracyjnymi lub innymi czynnikami.
  • Trudności w myśleniu abstrakcyjnym – osoby z tym zaburzeniem mogą mieć trudności w rozumieniu konceptów abstrakcyjnych, interpretowaniu metafor i przewidywaniu konsekwencji. Mogą mieć ograniczoną elastyczność myślenia i problemy z rozwiązywaniem zadań wymagających logicznego myślenia.
  • Zaburzenia językowe (afazja) – zaburzenia językowe obejmują trudności w rozumieniu i/lub wyrażaniu języka. Mogą to być zaburzenia mowy (uszkodzenie zdolności do rozumienia i/lub generowania mowy) lub trudności w przyswajaniu i używaniu języka w sposób adekwatny do wieku i rozwoju.