Zaburzenia uwagi

zaburzenia uwagi

Zaburzenia koncentracji uwagi to szerokie spektrum objawów, które dotyczą zdolności skoncentrowania się, utrzymania uwagi na określonym zadaniu lub informacji oraz regulacji i kontrolowania procesu uwagi. Mogą występować jako samodzielne zaburzenia, ale są również często współwystępujące z innymi zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia czy depresja.

Niektóre z najczęstszych zaburzeń uwagi to:

ADHD (zaburzenie deficytu uwagi z hiperaktywnością)

Jest to neurobiologiczne zaburzenie, które charakteryzuje się trudnościami w skupianiu uwagi, nadmierną impulsywnością i/lub nadmierną aktywnością. Osoby z ADHD mogą mieć trudności w utrzymaniu uwagi na jednym zadaniu, są rozproszone, zapominające i mają problemy z organizacją i planowaniem.

Zaburzenie koncentracji

Osoby z tym zaburzeniem mają trudności w utrzymaniu uwagi na jednym zadaniu lub informacji. Mogą łatwo się rozpraszać, tracić zainteresowanie i odczuwać trudności w skupieniu się na czynnościach wymagających długotrwałej koncentracji.

Zaburzenia uwagi spowodowane stanem depresyjnym

W depresji często występuje obniżenie koncentracji i trudności w skupianiu uwagi. Osoby z depresją mogą mieć trudności w przetwarzaniu informacji, zapamiętywaniu rzeczy lub dokonywaniu decyzji.

Zaburzenia uwagi związane z lękiem

Osoby doświadczające stanu lęku mogą mieć trudności w skupianiu uwagi ze względu na nadmierne zmartwienia lub uczucie niepokoju. Myśli związane z lękiem mogą dominować nad zdolnością do skoncentrowania się na aktualnym zadaniu.