zespół amotywacyjny

Zespół amotywacyjny, znany również jako syndrom amotywacyjny, to grupa objawów manifestujących się w nieprawidłowym funkcjonowaniu procesów psychicznych. Objawy te mogą towarzyszyć w niektórych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia, choroba afektywna jednobiegunowa, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne i inne.

Objawy zespołu amotywacyjnego

  • Utrata motywacji do wykonywania codziennych czynności i zadań
  • Brak zainteresowania życiem
  • Obniżenie aktywności i inicjatywy
  • Trudności w koncentracji uwagi i podejmowaniu decyzji
  • Brak ambicji i aspiracji życiowych
  • Zanik zainteresowań i hobby
  • Apatia i brak emocji

Objawy zespół amotywacyjnego mogą powodować trudności w funkcjonowaniu codziennym, a także prowadzić do izolacji społecznej i braku satysfakcji z życia.