Zubożenie emocjonalne

zubożenie emocjonalne

Zubożenie emocjonalne określane również jako atrofia uczuciowości wyższej,  jest stanem charakteryzującym się ograniczeniem lub utratą zdolności do doświadczania i wyrażania emocji. Osoba z atrofią uczuciowości może odczuwać spłycenie emocjonalne, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji oraz ograniczoną reaktywność emocjonalną.

Atrofia uczuciowości może występować jako skutek różnych czynników, takich jak traumy, stres chroniczny, choroby neurologiczne, depresja, niektóre zaburzenia osobowości, jak również niektóre efekty uboczne niektórych leków czy substancji psychoaktywnych.

Osoby z atrofią uczuciowości mogą odczuwać trudności w identyfikowaniu i rozumieniu swoich emocji, wyrażaniu ich w sposób adekwatny, oraz w reagowaniu na emocje innych osób. Może to prowadzić do ograniczonej zdolności do nawiązywania satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i odczuwania pełni życia emocjonalnego.