Dezintegracja psychiczna

Termin dezintegracja psychiczna jest używany w psychologii oraz psychiatrii jednak nie określa on konkretnego stanu lub zaburzenia psychicznego. Najczęściej używany jest w kontekście opisu różnych procesów związanych z rozpadem lub destrukcją psychiczną, które są obserwowane w niektórych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia.

Dezintegracja psychiczna w schizofrenii

W przypadku schizofrenii, niektóre z jej objawów i cech są czasem opisywane jako dezintegracja psychiczna. Chodzi o to, że osoba cierpiąca na schizofrenię może doświadczać utraty kontaktu z rzeczywistością, rozszczepienia osobowości, dezorganizacji myśli, uczuć i zachowań, a także trudności w utrzymaniu spójności myśli i samoidentyfikacji. Dezintegracja psychiczna w tym kontekście odnosi się do rozpadu normalnego funkcjonowania psychicznego.