Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10

zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w Klasyfikacji ICD-10

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania w ICD-10

Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych – dziesiąta rewizja (ICD-10) – jest międzynarodowym systemem diagnostycznym opracowanym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) umożliwiającym jednolitą medyczną klasyfikację problemów zdrowotnych diagnozowanych w ramach zinstytucjonalizowanego systemu opieki zdrowotnej.

ICD-10 jest używany do kodowania diagnoz medycznych, stwierdzania przyczyn śmierci, oraz innych informacji związanych ze stanem zdrowia. Klasyfikacja ta zawiera kody alfanumeryczne, które są przypisywane różnym chorobom, zaburzeniom, stanom zdrowotnym i czynnikom wpływającym na zdrowie. Każdy kod składa się z liter oznaczających kategorię oraz cyfr identyfikujących konkretną chorobę lub problem zdrowotny.

ICD-10 jest wykorzystywany przez lekarzy, naukowców, administratorów służby zdrowia oraz innych profesjonalistów medycznych do prowadzenia statystyk, badań epidemiologicznych oraz zarządzania opieką zdrowotną. Ta klasyfikacja jest niezwykle ważna dla monitorowania zdrowia populacji, identyfikowania trendów zdrowotnych oraz podejmowania decyzji dotyczących alokacji zasobów w służbie zdrowia.

Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania (F00-F99) w Międzynarodowej klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych ICD-10

Dokładny wykaz rozpoznań zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10:

F00-F09 Organiczne zaburzenia psychiczne włącznie z zespołami objawowymi

F10-F19 Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych

F20-F29 Schizofrenia, zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe) i urojeniowe

F30 – F39 Zaburzenia nastroju (afektywne)

F40-F48 Zaburzenia nerwicowe, związane ze stresem i pod postacią somatyczną

F50-F59 Zespoły behawioralne związane z zaburzeniami fizjologicznymi i czynnikami fizycznymi

F60-F69 Zaburzenia osobowości i zachowania dorosłych

F70-F79 Upośledzenie umysłowe

F80-F89 Zaburzenia rozwoju psychicznego

F90-F98 Zaburzenia zachowania i emocji rozpoczynające się zwykle w dzieciństwie i w wieku młodzieńczym

F99-F99 Zaburzenia psychiczne bliżej nieokreślone

F99 Nie określone zaburzenia psychiczne