Inkoherencja

inkoherencja

Inkoherencja odnosi się do braku spójności, logicznego porządku lub zrozumienia w wypowiedzi lub myśleniu osoby. Jest to stan, w którym osoba wypowiada się w sposób niespójny, chaotyczny lub trudny do zrozumienia dla innych. Inkoherencja może objawiać się poprzez skakanie z tematu na temat, używanie niezwiązanych ze sobą słów lub zdań, tworzenie niezrozumiałych lub chaotycznych konstrukcji zdaniowych, brak spójności w logicznym toku myślenia czy też nieprzewidywalne i niezrozumiałe skojarzenia.

Charakterystyczne objawy to niejasne i indywidualne zasady tworzenia i używania pojęć, utrata płynności, nagłe zmiany i przesunięcia wątków wypowiedzi oraz brak uwzględniania rzeczywistości. W przypadkach łagodniejszych, wypowiedzi chorego mogą jeszcze być zrozumiałe, ale zawierają słowa o niejasnym znaczeniu i funkcji, słabym uporządkowaniu oraz powtarzaniu pewnych tematów. W przypadkach zaawansowanych, wypowiedzi odrywają się od rzeczywistości, wyróżniają się nietypowym słownictwem i argumentacją oraz mieszają różne wątki, co powoduje utratę zrozumiałości i utrudnia sensowną komunikację z osobą chorą.

Inkoherencja może mieć różne przyczyny, takie jak zaburzenia myślenia, choroby psychiczne (np. schizofrenia), skrajne stany emocjonalne, urazy mózgu, nadużycie substancji psychoaktywnych lub skrajne zmęczenie. Osoby doświadczające inkoherencji mogą mieć trudności z formułowaniem logicznych zdań, utrzymaniem logicznego porządku lub wyrażaniem swoich myśli w sposób zrozumiały dla innych.