Splątanie

Splątanie jest zaburzeniem świadomości o egzogennej etiologii. Jest to stan głębokich zmian świadomości, najczęściej wynikający z poważnych zaburzeń funkcji mózgu, takich jak niewydolność krążenia mózgowego, infekcje, zatrucia, czy też zaburzenia metaboliczne. Może również pojawić się jako powikłanie psychoz endogennych. Splątanie charakteryzuje się brakiem orientacji chorego w stosunku do własnej osoby i otoczenia. Pacjent może być dezorientowany co do miejsca, czasu, a nawet własnej tożsamości. Stan splątania może być spowodowany zarówno schorzeniami układu nerwowego, jak i uszkodzeniami mózgu związanymi z chorobami …

Automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne zaliczane są do zaburzeń myślenia i są przeżyciami zatracania lub utraty wpływu chorego na spostrzeganie, myślenie, mowę lub ruchy własnego ciała, które są odczuwane jako automatyczne i niepodlegające wysiłkowi woli. Wyróżnia się dwa rodzaje automatyzmów: mały automatyzm, w którym poczucie obcości własnych przeżyć jest niepełne, oraz rozwinięty, gdzie poczucie obcości jest pełne. Objawia się to poprzez omamy rzekome, współwystępujące z urojeniami oddziaływania, owładnięcia oraz obecnością omamów prawdziwych. Automatyzmy psychiczne mogą wystąpić w schizofrenii i objawiać się jako automatyzmy …

Słyszenie głosów

Słyszenie głosów to jeden z przejawów halucynacji słuchowych. To doznania podczas których osoba doświadcza słyszalnych dźwięków lub głosów, które nie mają źródła w rzeczywistości zewnętrznej. Jest to jedna z najbardziej znanych i niepokojących form halucynacji, która może prowadzić do znacznego cierpienia i dyskomfortu psychicznego. Głosy, które osoby słyszą podczas halucynacji słuchowych, mogą przybierać różne formy i charakteryzować się różnymi cechami. Mogą to być pojedyncze słowa, krótkie zdania, dialogi, komentarze lub polecenia. Często są one negatywne, krytyczne, agresywne lub nakazujące, co …

Dezintegracja psychiczna

Termin dezintegracja psychiczna jest używany w psychologii oraz psychiatrii jednak nie określa on konkretnego stanu lub zaburzenia psychicznego. Najczęściej używany jest w kontekście opisu różnych procesów związanych z rozpadem lub destrukcją psychiczną, które są obserwowane w niektórych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia. Dezintegracja psychiczna w schizofrenii W przypadku schizofrenii, niektóre z jej objawów i cech są czasem opisywane jako dezintegracja psychiczna. Chodzi o to, że osoba cierpiąca na schizofrenię może doświadczać utraty kontaktu z rzeczywistością, rozszczepienia osobowości, dezorganizacji myśli, uczuć i …

urojenia oddziaływania psychiatria

Urojenia oddziaływania

Urojenia oddziaływania znane są także jako urojenia wpływu lub urojenia wpływu na zdarzenia. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jej myśli, działania lub zachowanie mają wpływ na rzeczywistość lub na wydarzenia wokół niej w sposób, który jest nielogiczny lub nierealny. Osoby cierpiące na urojenia oddziaływania często utożsamiają się z osobami o nadzwyczajnej mocy lub zdolnościach, wierząc, że ich myśli lub działania mogą kontrolować innych ludzi, otaczającą przyrodę lub wydarzenia społeczne. Przykłady urojeń oddziaływania obejmują przekonanie, że …

Leczenie schizofrenii

Leczenie schizofrenii jest skomplikowanym procesem, który wymaga kompleksowego podejścia, łączącego farmakoterapię, psychoterapię oraz wsparcie społeczne. Schizofrenia to przewlekła choroba psychiczna, charakteryzująca się zakłóceniami myślenia, percepcji i funkcji społecznych. Pomimo że schizofrenia nie jest w pełni wyleczalna, leczenie może znacznie poprawić jakość życia pacjenta. Psychofarmakoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu schizofrenii. Przepisywane są leki przeciwpsychotyczne, zwane również neuroleptykami. Te substancje chemiczne wpływają na równowagę neuroprzekaźników w mózgu, zmniejszając nasilenie objawów schizofrenii, takich jak halucynacje, urojenia i zaburzenia myślenia. Leki te mogą …

leki psychotropowe

Leki psychotropowe

Leki psychotropowe są to substancje farmakologiczne stosowane w celu wpływania na funkcje psychiczne, emocje, myślenie oraz zachowanie. Ich głównym celem jest modyfikacja procesów neurochemicznych i neuronowych w mózgu w celu łagodzenia objawów zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, schizofrenia czy zaburzenia nastroju. Leki psychotropowe dzielą się na kilka kategorii, zależnie od swojego głównego działania i zastosowania. Leki psycholeptyczne Leki przeciwpsychotyczne Neuroleptyki stosowane w leczeniu schizofrenii, zaburzeń psychotycznych i manii. Działają poprzez wpływ na receptory dopaminowe, redukując omamy, urojenia i dezorganizację …

leczenie psychiatryczne

Leczenie psychiatryczne

Leczenie psychiatryczne obejmuje szeroki zakres interwencji terapeutycznych i farmakologicznych, które są stosowane w celu diagnozy, łagodzenia objawów i poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Istnieje wiele różnych podejść i metod terapeutycznych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto kilka głównych form leczenia psychiatrycznego: Hospitalizacja psychiatryczna W przypadkach nasilonych objawów lub ryzyka dla pacjenta lub innych osób, hospitalizacja psychiatryczna może być konieczna. W szpitalu psychiatrycznym pacjent może otrzymać intensywną opiekę, monitoring oraz dostęp do różnych form terapii. Terapia farmakologiczna Leki …