Dezintegracja psychiczna

Termin dezintegracja psychiczna jest używany w psychologii oraz psychiatrii jednak nie określa on konkretnego stanu lub zaburzenia psychicznego. Najczęściej używany jest w kontekście opisu różnych procesów związanych z rozpadem lub destrukcją psychiczną, które są obserwowane w niektórych zaburzeniach psychicznych, takich jak schizofrenia. W przypadku schizofrenii, niektóre …

urojenia oddziaływania psychiatria

Urojenia oddziaływania

Urojenia oddziaływania znane są także jako urojenia wpływu lub urojenia wpływu na zdarzenia. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jej myśli, działania lub zachowanie mają wpływ na rzeczywistość lub na wydarzenia wokół niej w sposób, który jest nielogiczny lub nierealny. Osoby …

leki psychotropowe psychiatria

Leki psychotropowe

Leki psychotropowe są to substancje farmakologiczne stosowane w celu wpływania na funkcje psychiczne, emocje, myślenie oraz zachowanie. Ich głównym celem jest modyfikacja procesów neurochemicznych i neuronowych w mózgu w celu łagodzenia objawów zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, schizofrenia czy zaburzenia nastroju. Leki psychotropowe dzielą …

leczenie psychiatryczne

Leczenie psychiatryczne

Leczenie psychiatryczne obejmuje szeroki zakres interwencji terapeutycznych i farmakologicznych, które są stosowane w celu diagnozy, łagodzenia objawów i poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Istnieje wiele różnych podejść i metod terapeutycznych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto kilka głównych form leczenia psychiatrycznego: Hospitalizacja …