splątanie

Splątanie

Splątanie jest zaburzeniem świadomości o egzogennej etiologii. Jest to stan głębokich zmian świadomości, najczęściej wynikający z poważnych zaburzeń funkcji mózgu, takich jak niewydolność krążenia mózgowego, infekcje, zatrucia, czy też zaburzenia metaboliczne. Może również pojawić się jako powikłanie psychoz endogennych. Splątanie charakteryzuje się brakiem orientacji chorego w stosunku do własnej osoby i otoczenia. Pacjent może być dezorientowany co do miejsca, czasu, a nawet własnej tożsamości. Stan splątania może być spowodowany zarówno schorzeniami układu nerwowego, jak i uszkodzeniami mózgu związanymi z chorobami ogólnoustrojowymi. Splątanie określane również  terminem – inkoherencja, to złożone zaburzenie zarówno struktury, jak i funkcji myślenia, które prowadzi do wygłaszania …

automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne zaliczane są do zaburzeń myślenia i są przeżyciami zatracania lub utraty wpływu chorego na spostrzeganie, myślenie, mowę lub ruchy własnego ciała, które są odczuwane jako automatyczne i niepodlegające wysiłkowi woli. Wyróżnia się dwa rodzaje automatyzmów: mały automatyzm, w którym poczucie obcości własnych przeżyć jest niepełne, oraz rozwinięty, gdzie poczucie obcości jest pełne. Objawia się to poprzez omamy rzekome, współwystępujące z urojeniami oddziaływania, owładnięcia oraz obecnością omamów prawdziwych. Automatyzmy psychiczne mogą wystąpić w schizofrenii i objawiać się jako automatyzmy ruchowe (ruchy odczuwane jako nie swoje lub wywołane), ideacyjne (myśli obce, nasyłane, zabierane, ugłaśniane, odsłaniane, stanowiące echo) oraz ideacyjno-słowne (głosy …

słyszenie głosów

Słyszenie głosów

Słyszenie głosów to jeden z przejawów halucynacji słuchowych. To doznania podczas których osoba doświadcza słyszalnych dźwięków lub głosów, które nie mają źródła w rzeczywistości zewnętrznej. Jest to jedna z najbardziej znanych i niepokojących form halucynacji, która może prowadzić do znacznego cierpienia i dyskomfortu psychicznego. Głosy, które osoby słyszą podczas halucynacji słuchowych, mogą przybierać różne formy i charakteryzować się różnymi cechami. Mogą to być pojedyncze słowa, krótkie zdania, dialogi, komentarze lub polecenia. Często są one negatywne, krytyczne, agresywne lub nakazujące, co może znacząco wpłynąć na samopoczucie i funkcjonowanie psychiczne osoby doświadczającej tych halucynacji. Słyszenie głosów może mieć różne podłoże. W niektórych …

urojenia oddziaływania

Urojenia oddziaływania

Urojenia oddziaływania znane są także jako urojenia wpływu lub urojenia wpływu na zdarzenia. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jej myśli, działania lub zachowanie mają wpływ na rzeczywistość lub na wydarzenia wokół niej w sposób, który jest nielogiczny lub nierealny. Osoby cierpiące na urojenia oddziaływania często utożsamiają się z osobami o nadzwyczajnej mocy lub zdolnościach, wierząc, że ich myśli lub działania mogą kontrolować innych ludzi, otaczającą przyrodę lub wydarzenia społeczne. Przykłady urojeń oddziaływania obejmują przekonanie, że osoba może powodować deszcz, wpływać na wyniki sportowe lub wywoływać katastrofy, choć brak jakichkolwiek dowodów na takie możliwości. Osoby z …

leczenie schizofrenii

Leczenie schizofrenii

Leczenie schizofrenii jest skomplikowanym procesem, który wymaga kompleksowego podejścia, łączącego farmakoterapię, psychoterapię oraz wsparcie społeczne. Schizofrenia to przewlekła choroba psychiczna, charakteryzująca się zakłóceniami myślenia, percepcji i funkcji społecznych. Pomimo że schizofrenia nie jest w pełni wyleczalna, leczenie może znacznie poprawić jakość życia pacjenta. Psychofarmakoterapia odgrywa kluczową rolę w leczeniu schizofrenii Przepisywane są leki przeciwpsychotyczne, zwane również neuroleptykami. Te substancje chemiczne wpływają na równowagę neuroprzekaźników w mózgu, zmniejszając nasilenie objawów schizofrenii, takich jak halucynacje, urojenia i zaburzenia myślenia. Leki te mogą jednak wywoływać skutki uboczne, takie jak przyrost masy ciała, problemy z ruchem czy senność. Dlatego też ważne jest ścisłe monitorowanie …

leki psychotropowe

Leki psychotropowe

Leki psychotropowe są to substancje farmakologiczne stosowane w celu wpływania na funkcje psychiczne, emocje, myślenie oraz zachowanie. Ich głównym celem jest modyfikacja procesów neurochemicznych i neuronowych w mózgu w celu łagodzenia objawów zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęki, schizofrenia czy zaburzenia nastroju. Leki psychotropowe dzielą się na kilka kategorii, zależnie od swojego głównego działania i zastosowania. Leki psycholeptyczne Leki przeciwpsychotyczne Neuroleptyki stosowane w leczeniu schizofrenii, zaburzeń psychotycznych i manii. Działają poprzez wpływ na receptory dopaminowe, redukując omamy, urojenia i dezorganizację myślenia. Starsze leki przeciwpsychotyczne, takie jak chloropromazyna i haloperidol, oraz nowsze atypowe przeciwpsychotyki, takie jak olanzapina i aripiprazol, są przykładami …

leczenie psychiatryczne

Leczenie psychiatryczne

Leczenie psychiatryczne obejmuje szeroki zakres interwencji terapeutycznych i farmakologicznych, które są stosowane w celu diagnozy, łagodzenia objawów i poprawy funkcjonowania osób z zaburzeniami psychicznymi. Istnieje wiele różnych podejść i metod terapeutycznych, które są dostosowywane do indywidualnych potrzeb pacjenta. Oto kilka głównych form leczenia psychiatrycznego: Hospitalizacja psychiatryczna W przypadkach nasilonych objawów lub ryzyka dla pacjenta lub innych osób, hospitalizacja psychiatryczna może być konieczna. W szpitalu psychiatrycznym pacjent może otrzymać intensywną opiekę, monitoring oraz dostęp do różnych form terapii. Terapia farmakologiczna Leki psychiatryczne takie jak leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe, przeciwpsychotyczne i stabilizatory nastroju, są często stosowane w leczeniu zaburzeń psychicznych. Leki te działają na …