Automatyzmy psychiczne

automatyzmy psychiczne

Automatyzmy psychiczne zaliczane są do zaburzeń myślenia i są przeżyciami zatracania lub utraty wpływu chorego na spostrzeganie, myślenie, mowę lub ruchy własnego ciała, które są odczuwane jako automatyczne i niepodlegające wysiłkowi woli. Wyróżnia się dwa rodzaje automatyzmów: mały automatyzm, w którym poczucie obcości własnych przeżyć jest niepełne, oraz rozwinięty, gdzie poczucie obcości jest pełne. Objawia się to poprzez omamy rzekome, współwystępujące z urojeniami oddziaływania, owładnięcia oraz obecnością omamów prawdziwych. Automatyzmy psychiczne mogą wystąpić w schizofrenii i objawiać się jako automatyzmy ruchowe (ruchy odczuwane jako nie swoje lub wywołane), ideacyjne (myśli obce, nasyłane, zabierane, ugłaśniane, odsłaniane, stanowiące echo) oraz ideacyjno-słowne (głosy w ciele, narzucona mowa, enuncjacje i komentarze słowne).