halucynacje
Psychopatologia

Halucynacje

Halucynacje – inaczej określane jako omamy, to doświadczenia zmysłowe, które nie mają źródła w postaci zewnętrznego bodźca. Najczęstsze halucynacje występujące w psychozach to halucynacje słuchowe, w których osoba słyszy głosy, których nie słyszą inni. Mogą również występować halucynacje wzrokowe, dotykowe, smakowe lub węchowe.

Halucynacje są zjawiskiem o charakterze sensorycznym, będącym przedmiotem badań w psychologii i psychiatrii. Stanowią one odchylenie od normalnego procesu percepcji rzeczywistości, w wyniku którego osoba doświadcza wrażeń zmysłowych, takich jak widzenie, słyszenie, dotykanie, smakowanie lub węch, które nie są związane z rzeczywistością. Halucynacje mogą przybierać różne formy i poziomy intensywności, wpływając na życie jednostki oraz jej zdolność do funkcjonowania w rzeczywistości.

Cechy omamów

  • spostrzeżenie bez zewnętrznego bodźca
  • spostrzegane, jako prawidłowe doznania zmysłowe, rzeczywiste, mała podatność na perswazję
  • odbierane, jako zewnętrzne doznania z 5 zmysłów

Rodzaje halucynacji

Wzrokowe halucynacje

Osoba doświadcza wizualnych obrazów, które nie istnieją w rzeczywistości. Może widzieć postacie, sceny lub przedmioty, których inni nie są w stanie zauważyć. Przykładowo, osoba może widzieć kolorowe kształty w powietrzu lub postać stojącą obok, która nie jest faktycznie obecna.

Słuchowe halucynacje

Polegają na słyszeniu dźwięków, mówienia lub głosów, które nie pochodzą z żadnego zewnętrznego źródła. Osoba może słyszeć komentarze lub rozmowy, które są niedostępne dla innych. Często głosy te mogą być negatywne, przyjazne lub niezrozumiałe.

Halucynacje dotykowe

Objawiają się jako fałszywe odczucia dotyku na skórze lub wewnętrznych organach. Osoba może czuć, że ktoś ją dotyka lub nawet doświadczać bólu lub uczucia opresji, choć nic fizycznie tego nie powoduje.

Halucynacje smakowe

Osoba doświadcza fałszywych wrażeń smakowych. Może odczuwać smaki potraw lub napojów, których nie ma w jej otoczeniu.

Halucynacje węchowe

Dotyczą fałszywych zapachów, które osoba czuje, mimo braku źródła danego zapachu w otoczeniu.

Halucynacje mogą być spowodowane różnymi czynnikami, w tym stanami chorobowymi, jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe, choroba Alzheimera, padaczka czy też narkotykami, alkoholem lub brakiem snu. Przewlekły stres, traumy lub izolacja społeczna również mogą wpływać na pojawienie się halucynacji.

Osoby doświadczające halucynacji często mają trudności w odróżnieniu rzeczywistości od własnych zmysłowych doznań. To może prowadzić do lęku, dezorientacji i zubożenia jakości życia.