Zaburzenia schizotypowe

zaburzenia schizotypowe

Zaburzenia schizotypowe są jednym z typów zaburzeń osobowości zdefiniowanych przez DSM. Zaburzenia schizotypowe charakteryzują się występowaniem pewnych cech podobnych do tych obserwowanych u osób z schizofrenią, ale nie spełniają pełnych kryteriów diagnozy schizofrenii.

Objawy zaburzeń schizotypowych

Dystans społeczny

Osoby z zaburzeniami schizotypowymi często odczuwają trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu bliskich relacji społecznych. Mogą przejawiać dystansowanie się od innych, unikać kontaktów społecznych i mieć ograniczone zdolności interpersonalne.

Dziwaczne przekonania i myślenie

Osoby z zaburzeniami schizotypowymi mogą wykazywać nietypowe, dziwaczne przekonania i myślenie. Mogą mieć nietypowe wierzenia lub przekonania magiczne, które nie mają poparcia w rzeczywistości. Mogą także wykazywać nietypowe sposoby myślenia, takie jak skomplikowane i trudne do zrozumienia skojarzenia myślowe.

Zaburzenia postrzegania

Osoby z zaburzeniami schizotypowymi mogą doświadczać zaburzeń postrzegania, takich jak złudzenia lub zaburzenia percepcji ciała. Mogą interpretować sytuacje, obiekty lub bodźce w sposób nietypowy lub niezgodny z rzeczywistością.

Dziwaczne lub ekscentryczne zachowanie

Osoby z zaburzeniami schizotypowymi mogą wykazywać ekscentryczne, dziwaczne zachowania, które nie są typowe dla ogólnie przyjętych norm społecznych. Mogą mieć nietypowy styl ubierania się, mówienia lub wykonywania działań.

Trudności w koncentracji i utrzymaniu uwagi

Osoby z zaburzeniami schizotypowymi mogą mieć trudności z koncentracją, utrzymaniem uwagi i wykonywaniem zadań wymagających skupienia.