zaburzenia postrzegania

Zaburzenia postrzegania to obszar psychopatologii, który obejmuje szereg różnych dysfunkcji percepcyjnych, które mogą prowadzić do nieprawidłowych lub zniekształconych doznań sensorycznych. Zaburzenia te mogą dotyczyć jednego lub wielu zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak czy węch, prowadząc do zakłóceń w odbiorze rzeczywistości. Najczęściej zaburzenia postrzegania przejawiają się w postaci halucynacji (omamów).

Przykłady zaburzeń postrzegania

  • Zaburzenia wzrokowe mogą obejmować różne formy, takie jak halucynacje wzrokowe (widzenie rzeczy, które nie istnieją), omamy wzrokowe (zniekształcone lub wyolbrzymione wrażenie rzeczywistości) lub iluzje (błędne interpretacje rzeczywistości). Mogą występować w różnych stanach, takich jak schizofrenia, zaburzenia nastroju, czy też w wyniku urazu mózgu.
  • Zaburzenia słuchowe mogą obejmować halucynacje słuchowe (słyszenie dźwięków, głosów lub mówienia, które nie istnieją), omamy słuchowe (zniekształcone lub wyolbrzymione wrażenia dźwięków) oraz iluzje słuchowe (błędne interpretacje dźwięków). Są one częste w takich zaburzeniach jak schizofrenia, zaburzenia afektywne, czy też zaburzenia osobowości.
  • Zaburzenia dotykowe mogą prowadzić do nieprawidłowych lub bolesnych wrażeń dotykowych, takich jak parestezje (uczucie mrowienia, drętwienia lub pieczenia), hiperalgezja (nadwrażliwość na bodźce bólowe) lub alodezja (uczucie bólu w odpowiedzi na bodźce, które normalnie nie są bolesne). Mogą one być wynikiem uszkodzenia nerwów obwodowych, neuropatii czy też zaburzeń psychicznych.
  • Zaburzenia smakowe mogą objawiać się jako dysgeuzja (nieprawidłowe lub zniekształcone wrażenia smakowe) lub aguzja (wzmożone wrażenia smakowe), podczas gdy zaburzenia węchowe mogą prowadzić do anosmii (utrata węchu) lub parosmii (zniekształcone wrażenia zapachowe). Mogą one występować w wyniku infekcji, urazu głowy, zaburzeń neurologicznych czy też schizofrenii.
  • Zaburzenia integracji sensorycznej to rodzaj zaburzenia, w którym osoba ma trudności w przetwarzaniu i interpretowaniu informacji sensorycznych z wielu zmysłów. Może to prowadzić do trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu, takich jak trudności w koncentracji, nadwrażliwość na bodźce sensoryczne lub problemy z koordynacją ruchową.