urojenia hipochondryczne

Urojenia hipochondryczne określane są również jako urojenia somatyczne. Jest to rodzaj urojeń, w których osoba jest przekonana, że jest ciężko chora lub ma poważne schorzenia zdrowotne, mimo braku medycznych dowodów na istnienie takiej choroby. Osoby z urojeniami hipochondrycznymi często koncentrują się na swoim zdrowiu, dokładnie analizując różne objawy fizyczne i interpretując je jako dowody na obecność choroby, pomimo braku medycznych potwierdzeń.

Urojenia hipochondryczne mogą prowadzić do niepotrzebnych wizyt u lekarzy, przeprowadzania niepotrzebnych badań medycznych oraz odczuwania nieuzasadnionego strachu przed chorobami. Osoby doświadczające tych urojeń mogą być przekonane, że są ciągle źle diagnozowane lub, że lekarze ukrywają przed nimi prawdziwą naturę ich choroby.

Urojenia hipochondryczne mogą znacznie wpłynąć na jakość życia i funkcjonowanie. Leczenie często obejmuje terapię poznawczo-behawioralną (CBT), która ma na celu pomóc pacjentowi w zrozumieniu i kontrolowaniu swoich myśli i przekonań związanych z chorobami oraz zmniejszenie nadmiernego lęku związanego z tymi urojeniami. Terapeuci mogą również pomagać pacjentom w rozwijaniu zdrowych strategii radzenia sobie z lękiem i obsesyjnym myśleniem o swoim zdrowiu. Czasami leczenie farmakologiczne, takie jak antydepresanty lub leki przeciwlękowe, może być również rozważane w przypadku urojeń hipochondrycznych.