Urojenia prześladowcze

urojenia prześladowcze

Urojenia prześladowcze to rodzaj urojeń, w których pacjent jest przekonany, że jest prześladowany, szpiegowany, śledzony lub atakowany przez innych, choć brak jest rzeczywistych dowodów na takie działania wobec niego. Urojenia prześladowcze są często charakterystyczne dla schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych, ale mogą również występować w izolacji jako samodzielny problem.

Przykłady urojeń prześladowczych

Osoby doświadczające urojeń prześladowczych mogą być przekonane, że są obserwowane przez tajne służby, agencje rządowe, obcy lub inne osoby. Mogą twierdzić, że ich telefony są podsłuchiwane, że ich listy czy e-maile są monitorowane lub że są celem intryg lub spisków.

Urojenia prześladowcze mogą prowadzić do znacznego stresu i dyskomfortu emocjonalnego dla osoby doświadczającej ich, a także mogą wpłynąć na jej zachowanie i relacje z innymi. Leczenie urojeń prześladowczych często obejmuje terapię psychofarmakologiczną oraz psychoterapię, która ma na celu pomóc pacjentowi w zrozumieniu i radzeniu sobie z urojeniami oraz poprawę funkcjonowania psychospołecznego. W niektórych przypadkach, zwłaszcza jeśli urojenia są związane z zagrożeniem dla pacjenta lub innych, może być konieczna hospitalizacja.