zaburzenia spostrzegania
Psychopatologia

Zaburzenia spostrzegania

Zaburzenia spostrzegania odnoszą się do nieprawidłowości w sposóbie, w jaki postrzegamy i interpretujemy bodźce sensoryczne z otoczenia. Wpływają one na naszą zdolność do właściwego rozpoznawania, rozumienia i przetwarzania informacji sensorycznych. Zaburzenia spostrzegania mogą dotyczyć różnych zmysłów, takich jak wzrok, słuch, dotyk, smak i węch. Mogą być wynikiem różnych czynników, takich jak choroby, uszkodzenia mózgu, zaburzenia neurologiczne, urazy, wpływ substancji psychoaktywnych lub działanie niektórych leków.

Do zaburzeń spostrzegania zaliczamy:

Agnozja

Jest to zaburzenie, w którym osoba ma trudności w rozpoznawaniu i identyfikowaniu obiektów, osób lub dźwięków, mimo zachowanej percepcji sensorycznej. Może dotyczyć różnych zmysłów, np. agnozja wzrokowa (trudności w rozpoznawaniu obiektów wzrokowych) lub agnozja słuchowa (trudności w rozpoznawaniu dźwięków).

Zaburzenia percepcji przestrzennej

Mogą występować trudności z prawidłowym postrzeganiem i interpretacją przestrzeni. Osoba może mieć problemy z orientacją w przestrzeni, ocenianiem odległości, oceną rozmiaru obiektów itp.

Zaburzenia spostrzegania wzrokowego

Mogą obejmować różne nieprawidłowości w odbiorze wzrokowym, takie jak zaburzenia widzenia kolorów (np. daltonizm), zaburzenia pola widzenia (np. plamy ślepe), zaburzenia percepcji głębi, zaburzenia percepcji ruchu, a także zaburzenia percepcji twarzy (trudności w rozpoznawaniu i interpretacji twarzy).

Zaburzenia spostrzegania czasu

Mogą występować trudności w ocenie czasu, np. przyspieszanie lub spowalnianie percepcji czasu.