Rozszczepienie osobowości

rozszczepienie osobowości

Rozszczepienie osobowości nazywane jest również jako dysocjacyjne zaburzenia osobowości, zaburzenie dysocjacyjne tożsamości, zaburzenie wieloosobowości, jest jednym z  zaburzeń dysocjacyjnych (zaburzenia konwersyjne).

Rozszczepienie osobowości jest rodzajem zaburzenia, w którym jednostka doświadcza wyraźnej rozdzielności tożsamości, często związanej z poczuciem utraty kontroli nad własnymi myślami, zachowaniem i pamięcią. Osoba z tym zaburzeniem może doświadczać epizodów, w których przyjmuje różne tożsamości, z których każda może mieć inne preferencje, pamięć i zachowanie. Te różne tożsamości – nazywane również alternatywnymi osobowościami – mogą się różnić między sobą wiekiem, płcią, stylem mówienia, postawami, preferencjami i sposobem postrzegania świata.

Objawy rozszczepienia osobowości

Osoby z rozszczepieniem osobowości często doświadczają utraty pamięci w okresach, w których alternatywne tożsamości przejmują kontrolę nad ich zachowaniem. Mogą również doświadczać innych objawów dysocjacyjnych, takich jak derealizacja (uczucie, że otaczający świat jest nierealny) lub depersonalizacja (uczucie oddalenia od własnego ciała i tożsamości).