Cechy osobowości ludzi twórczych

osobowość ludzi twórczych

Cechy osobowości charakteryzujące twórcze osoby

Osoby twórcze charakteryzują się silnym ego, co zostało potwierdzone testem Ego opracowanym przez IPAR (Kalifornijski Instytut Badań i Pomiaru Osobowości). Wysokie wyniki w tym teście są związane z efektywnością w pracy, przedsiębiorczością, niezależnym podejmowaniem decyzji, odpornością na presję grupową, niską neurotycznością oraz demokratycznymi i racjonalnymi poglądami politycznymi. Twórcy osiągają również wysokie wyniki na skalach CPI, co wiąże się z ich ufnością we własne siły, pragnieniem dominacji, chęcią zdobywania wiedzy oraz kompetencjami.

Ponadto, twórcze jednostki charakteryzują się wyższym poziomem inteligencji, jednakże ogólny poziom inteligencji do pewnego stopnia wpływa na poziom twórczości. W przypadku twórczości naukowej, związana jest ona z wysoką inteligencją, ale już wśród malarzy zauważa się, że powyżej pewnego poziomu inteligencji zaczyna się maleć poziom osiągnięć twórczych.

Osoby twórcze i oryginalne są bardziej tolerancyjne na sprzeczne doświadczenia niż osoby z populacji przeciętnej, zgodnie z wynikami testów. W teście upodobań estetycznych Welcha-Barona preferują niesymetryczne, nieokreślone i niestabilne figury. W teście Jung Type Indicator osoby twórcze były znacznie częściej percypujące niż osądzające. Według Junga, typ percypujący jest bardziej otwarty na doświadczenia i zdolny do pełniejszej percepcji i werbalizacji faktów dotyczących zarówno siebie, jak i świata. W przeciwieństwie do tego, typ osądzający ma tendencję do uprzedzeń i uprzedniości, a jego obraz siebie i świata jest uporządkowany i stały.

Osoby twórcze wykazują wyższy poziom zaburzeń psychicznych niż osoby z populacji przeciętnej, co potwierdzają wyniki badań skal patologii MMPI, zwłaszcza w zakresie schizofrenii, depresji, histerii i psychopatologii.

Osoby twórcze wyróżniają się specyficznym sposobem uspołecznienia oraz niezależnością. Według badania CPI, osiągają one niskie wyniki na skalach związanych z konformizmem, socjalizacją, pragnieniem zrobienia dobrego wrażenia, samokontrolą i dobrym samopoczuciem. Z kolei, szczególnie mężczyźni, uzyskują niskie wyniki na skali „męskich zainteresowań”, co wskazuje na to, że nie przywiązują zbytniej wagi do stereotypowych norm dotyczących płci. Wyniki testu Allporta-Vernona wykazują, że osoby twórcze nie przykładają dużej wago do aspektów ekonomicznych i często nie zgadzają się z normami kulturowymi. Ponadto, nie zależy im na opinii grupy, co przekłada się na większą niezależność i swobodę w podejmowaniu decyzji.