zaburzenia pamięci

Zaburzenia pamięci odnoszą się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu pamięci, zarówno pod względem procesu przetwarzania, zapamiętywania, jak i przypominania informacji. Pamięć jest złożonym procesem, który obejmuje trzy główne etapy: kodowanie, przechowywanie i odzyskiwanie informacji.

Przykłady zaburzeń pamięci

Amnezja

Jest to całkowita lub częściowa utrata pamięci. Może być spowodowana różnymi przyczynami, takimi jak urazy głowy, choroby neurologiczne, choroby psychiczne, działanie niektórych substancji lub stanów zagrożenia życia. W zależności od przyczyny i zakresu amnezji, osoba może mieć trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, odzyskiwaniem wspomnień z przeszłości lub obojga.

Zaburzenia pamięci operacyjnej (pamięć robocza)

Pamięć operacyjna dotyczy tymczasowego przechowywania i manipulowania informacjami w umyśle. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z utrzymaniem i wykorzystywaniem informacji w krótkotrwałej pamięci. Mogą mieć trudności z koncentracją, planowaniem, organizacją i podejmowaniem decyzji.

Zaburzenia pamięci epizodycznej

Pamięć epizodyczna dotyczy zapamiętywania i przywoływania osobistych wspomnień i wydarzeń z przeszłości. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z przywoływaniem konkretnych wydarzeń, dat, miejsc lub szczegółów z własnego życia.

Zaburzenia pamięci semantycznej

Pamięć semantyczna dotyczy wiedzy ogólnej i faktów. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z zapamiętywaniem i przywoływaniem słów, nazwisk, definicji i innych aspektów ogólnej wiedzy.

Zaburzenia pamięci proceduralnej (pamięć ruchowa)

Pamięć proceduralna dotyczy zapamiętywania i wykonywania umiejętności proceduralnych, takich jak jazda na rowerze czy gra na instrumencie muzycznym. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z wykonywaniem rutynowych czynności, które wcześniej były dla nich automatyczne.