Zaburzenia pamięci

zaburzenia pamięci

Zaburzenia pamięci odnoszą się do nieprawidłowości w funkcjonowaniu pamięci, zarówno pod względem procesu przetwarzania, zapamiętywania, jak i przypominania informacji. Pamięć jest złożonym procesem, który obejmuje trzy główne etapy: kodowanie, przechowywanie i odzyskiwanie informacji.

Do zaburzeń pamięci zalicza się:

Amnezja

Jest to całkowita lub częściowa utrata pamięci. Może być spowodowana różnymi przyczynami, takimi jak urazy głowy, choroby neurologiczne, choroby psychiczne, działanie niektórych substancji lub stanów zagrożenia życia. W zależności od przyczyny i zakresu amnezji, osoba może mieć trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, odzyskiwaniem wspomnień z przeszłości lub obojga.

Zaburzenia pamięci operacyjnej (pamięć robocza)

Pamięć operacyjna dotyczy tymczasowego przechowywania i manipulowania informacjami w umyśle. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z utrzymaniem i wykorzystywaniem informacji w krótkotrwałej pamięci. Mogą mieć trudności z koncentracją, planowaniem, organizacją i podejmowaniem decyzji.

Zaburzenia pamięci epizodycznej

Pamięć epizodyczna dotyczy zapamiętywania i przywoływania osobistych wspomnień i wydarzeń z przeszłości. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z przywoływaniem konkretnych wydarzeń, dat, miejsc lub szczegółów z własnego życia.

Zaburzenia pamięci semantycznej

Pamięć semantyczna dotyczy wiedzy ogólnej i faktów. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z zapamiętywaniem i przywoływaniem słów, nazwisk, definicji i innych aspektów ogólnej wiedzy.

Zaburzenia pamięci proceduralnej (pamięć ruchowa)

Pamięć proceduralna dotyczy zapamiętywania i wykonywania umiejętności proceduralnych, takich jak jazda na rowerze czy gra na instrumencie muzycznym. Osoby z tymi zaburzeniami mogą mieć trudności z wykonywaniem rutynowych czynności, które wcześniej były dla nich automatyczne.