czum jest psychoterapia
Psychoterapia

Co to jest psychoterapia?

Co to jest psychoterapia lub czym jest psychoterapia – to pytania, które nurtują osoby doświadczające różnego rodzaju trudności w sferze psychicznej. Pytania te wiążą się z poszukiwaniem profesjonalnej pomocy psychoterapeutycznej lub psychologicznej – na przykład w formie interwencji kryzysowej. Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń emocjonalnych, rozwiązywania problemów osobistych lub podnoszenia poczucia jakości życia poprzez rozmowę …

Podziel się ze znajomymi!
Psychoterapia

Kontrakt terapeutyczny Enright’a

Zgodnie modelem zawierania kontraktu zaproponowanym przez Johna Enright’a, kontrakt terapeutyczny jest umową zawartą przez psychoterapeutę i klienta, która dokładnie precyzuje warunki w jakich będą odbywały się spotkania terapeutyczne oraz jaki będzie cel tych spotkań. Warto zaznaczyć, iż terapeuta zawierając kontrakt nie powinien w nim gwarantować klientowi osiągnięcia celu terapeutycznego, gdyż sukces terapii jest zdecydowanie uzależniony …

Podziel się ze znajomymi!
kontrakt terapeutyczny
Psychoterapia

Kontrakt terapeutyczny w terapii Gestalt

Kontrakt terapeutyczny zawarty pomiędzy terapeuta Gestalt i jego klientem bez względu na formę pisemną bądź ustną, obowiązuje obie strony. W trakcie negocjowania kontraktu terapeuta Gestalt jasno i otwarcie powinien poinformować klienta o swoich kompetencjach, umiejętnościach oraz doświadczeniu. Kontrakt zawarty klientem (pisemny lub ustny) powinien jasno wyznaczać miejsce odbywania terapii, honorarium i terminy płatności, przerwy i …

Podziel się ze znajomymi!